Op 2 juli 2024 gaat de raad besluiten over het project Peelvenen in Liessel.

Vanuit een provinciale opdracht en in samenwerking met waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Asten en Deurne is een voorstel gekomen om tot een samenhangend belevingsplan te komen voor het Brabantse deel van de peelvenen.

Met een ambitieus plan waarin een groep inwoners uit Liessel heeft geparticipeerd moet met een uitkijktoren aan de rand van de Peel het bezoek hieraan aantrekkelijker worden.

Doel is te komen tot een betere beleving aan de randen van de Groote en Deurnsche Peel en daardoor kwetsbare natuurkernen te beschermen.

Meer bezoekers naar het Peelgebied kan een impuls geven aan de lokale horeca en ondernemers die betrokken zijn bij toerisme in Deurne. Zeker wanneer het gaat om een project waarbij inwoners betrokken zijn verdient dit onze tijd en aandacht.

We kennen in Deurne echter meerdere voorbeelden van projecten die ondanks zorgvuldigheid en goede bedoelingen toch minder uitvoerbaar, efficiënt of betaalbaar blijken.

Onze fractie is dan ook kritisch ten aanzien van dit voorstel.

De uitkijktoren is gepland op de hoek van het leegveld en de eikenlaan en hiermee ver buiten de bebouwde kom. Dat geeft een aantal risico’s, met name op het gebied van veiligheid.

Vandalisme komt veelvuldig voor bij dergelijke uitkijktorens en op deze plek kan men deze noch voorkomen noch handhaven. Dan hebben we het niet alleen over schade aan de toren zelf maar ook (ondermijnende) criminele activiteiten die hierdoor gefaciliteerd kunnen worden.

Met een bedrag van zo’n 545.000 euro moet er ook voldoende draagvlak zijn onder alle inwoners van Deurne. Het is immers gemeenschapsgeld. Deze onderbouwing wordt nu gemist.

Daarbij wordt er voor de komende 40 jaar een inschatting van 10.000 euro per jaar gemaakt aan onderhoudskosten. Een schatting die op zijn best grofweg genoemd kan worden en daarmee dus risico’s met zich meedraagt.

Wat gebeurt er als er te weinig geld is voor onderhoud?

We mogen opnieuw met tevredenheid kijken naar de jaarrekening maar kunnen we dat over 10 jaar nog steeds?

Keuzes van nu zijn van invloed op de generaties na ons, daar ligt wel onze verantwoordelijkheid! We moeten dus verder kijken dan onze neus lang is en zijn ook benieuwd hoe jullie hierover denken.

We snappen het nut van een uitkijktoren maar dat kan toch ook anders. Plaats op de randen van het gebied 2 of 3 houten torens op verschillende locaties . Dan heb je verschillende views en de kosten zijn aanzienlijk lager.

Meer informatie over de uitkijktoren vind je op de volgende website:

Home | Uitkijktorenliessel

Je mening geven kan door ons te mailen naar  info@vvd-deurne.nl of neem contact op met een van onze fractieleden, onze telefoonnummers staan op deze website bij “onze mensen”