Rond 23 mei 2024 gaat de provincie het project om de N279 tussen Veghel en Asten ook 2×2 baans te maken opnieuw opstarten!

Op 8 mei 2024 was er een bijeenkomst georganiseerd door de provincie over de laatste stand van zaken rondom de verbreding van de N279 om deze uiteindelijk van Veghel naar de rotonde(aansluiting A67) in Asten 2×2 baans te maken. Dit project wordt op 23 mei 2024 “opnieuw” gelanceerd.

Al bijna 20 jaar zijn er pogingen gedaan omdat dit project van de grond te krijgen en nu gaat dit traject opnieuw opgestart worden, en deze keer moet het gaan lukken! Het kan niet langer uitgesteld worden , onze wegen slippen steeds vaker dicht en zo ook de N279.

Er wordt gekeken naar de oude plannen en wat daar fout en goed is gegaan. Maar de situatie rondom het verkeer, leefbaarheid en veiligheid zijn door de jaren heen zo sterk veranderd waardoor het noodzakelijk is dat het project opnieuw opgepakt moet worden en begint het eigenlijk weer helemaal opnieuw om zeker te weten dat alle belangrijke facetten worden meegenomen

Participatie door bedrijven, landbouw, dorpsraden , wijkraden, bewoners enz is daarbij zeer belangrijk. De projectgroep van de provincie zet daar vol op in.

Iedereen kan op de hoogte blijven en kan er in mee praten. De provincie gaf duidelijk aan dat alle input wordt besproken en er komt een terugkoppeling met uitleg waarom de ingediende input wel of niet kan worden gebruikt.

Dit project kan alleen maar slagen als iedereen het grote plaatje wil zien en over hen eigen lokale belangen willen stappen. Natuurlijk zijn lokale belangen belangrijk en moeten deze goed onderzocht worden. Per stukje tracé moeten de verschillende opties bekeken worden met als doel dat er allemaal voorkeurs stukjes tracé op tafel komen te liggen die samen de complete verbinding moeten maken.

Uiteraard gaat het niet alleen om deze weg en zal er ook goed rekening gehouden moeten worden met aansluitende tracés , woonwijken, bedrijventerreinen, bruggen, viaducten enz. Maar er wordt ook samen met waterschap gekeken of er iets met het bestaande kanaal kan worden gedaan. Ook moeten er overal snelfietspaden komen en moet het openbaar vervoer hier ook goed op afgestemd worden.

Kortom een complexe puzzel die in de komende  4 tot 5 jaar zorgvuldig moet worden voorbereid zodat ergens in 2028 daadwerkelijk gestart kan worden

Ondertussen wordt er ook gewerkt aan korte termijn oplossingen door niet belangrijke op en afritten alvast af te sluiten van de N279.

Wil je rechtstreeks door de provincie op de hoogte worden gehouden dan kun je alles over dit project terugvinden via onderstaande link.

Ook kun via die link je zelf aanmelden voor de nieuwsbrieven die ze over de N279 gaan versturen

https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegenprojecten-in-brabant/n279-veghel-asten

 

Als VVD Deurne zullen we dit project nauwkeurig volgen en u op de hoogte houden. Maar natuurlijk  willen we als VVD Deurne weten hoe de bewoners en bedrijven hier over denken.  Laat ons uw mening of ideeën  horen door de volgende vragen te beantwoorden:

-Moet de N279 wel of niet 2×2 baans worden tussen Veghel en de aansluiting op de rotonde A67  bij Asten? En natuurlijk kunt u ons ook laten weten waarom wel of niet. Stuur een e-mail naar  info@vvd-deurne.nl.