VERSTERKING GEZOCHT

Wil jij meedenken of beslissen over de toekomst van Deurne?

wij horen graag van je wat er speelt in jouw wijk of dorp

Versterking  gezocht voor de Deurnese VVD 

Gemeentes krijgen vanuit de overheid steeds meer taken en de diverse opgaves die we in Deurne hebben en krijgen zijn aanzienlijk. Dat betekent dan ook dat wij als lokale politieke partij steeds meer geconfronteerd worden met grote dossiers die er echt toe doen voor onze inwoners. Om onze inwoners en achterban goed te vertegenwoordigen hebben we een stabiele, gevarieerde en grote fractie nodig die deze rol kan vervullen.  

Daarom zijn we als Deurnese VVD altijd opzoek naar nieuwe collega’s die onze fractie kunnen versterken.  Het maakt ons niet uit of je jong of oud bent, scholier, student, werknemer, eigen baas of gepensioneerd bent, iedereen is welkom. Hoe actief en hoeveel tijd je ervoor over hebt bepaal je uiteindelijk zelf. 

In Deurne werken we met een maandelijkse vergader cyclus. Hierin hebben we 2 commissievergaderingen en een raadsvergadering. Met enige regelmaat zijn er ook wel een paar werksessies waarin informatie wordt gedeeld of wordt opgehaald.  

In het begin van de maand wordt bekend gemaakt welke onderwerpen er op de agenda staan en daar moeten de politieke partijen dan hun standpunten over innemen en kenbaar maken. Om goed voorbereid naar deze bijeenkomsten te gaan lezen we ons in op de onderwerpen die we zelf interessant vinden. Tijdens een fractievergadering voorafgaand aan de commissievergadering delen we gezamenlijk onze input en nemen we als fractie een gezamenlijk standpunt innemen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk naar het algemeen belang te kijken en niet naar individuelen belangen. 

Fractielid 

Als fractielid denk en bepaal je dus mee welke standpunten of overwegingen we mee willen geven aan het college bij de diverse vraagstukken die aan ons worden voorgelegd. Je bepaald hier dus eigenlijk mee hoe de toekomst van Deurne eruit moet komen te zien.  

Daarnaast heb je zeggenschap over het beleid en de richting van de Deurnese VVD zelf. Welke kant moeten we opgaan, welke bijeenkomsten gaan we organiseren, wat doen we met de verkiezingen etc. 

Als fractie komen we elke 2 weken bij elkaar, meestal op de maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Daarna drinken we nog graag wat. Een paar keer per jaar organiseren vanuit de fractie een event om onze achterban te informeren waar we staan en wat zij graag van ons willen zien. 

In de praktijk ben je hier 2 tot 3 uur per week hier mee bezig. 

Hier staat geen vergoeding tegenover 

Commissielid 

Als commissielid ben je op de eerste plaats ook fractielid. Daarnaast heb je de mogelijkheid om ons in een commissievergadering te vertegenwoordigen. Hier breng je onze standpunten in probeer je deze over te brengen of te verdedigen naar de andere fracties. Dit doe je trouwens niet alleen, maar altijd met z’n tweeën. Tevens heb je de mogelijkheid om werksessies te volgen die door de gemeente worden georganiseerd. Na een commissievergadering of werksessie maak je een klein verslagje waarmee we onze achterban informeren. 

In de praktijk ben je hier 3 tot 4 uur per week hier mee bezig. 

Hier staat een kleine vergoeding vanuit de gemeente tegenover 

Denktank 

Een denktank hebben we momenteel nog niet echt, maar willen we wel graag gaan gebruiken. Hierbij zoeken we mensen die graag mee willen denken over de vraagstukken die er op de tafel liggen over de toekomst van de gemeente Deurne.  

Enkele voorbeelden zijn: 

  • Wat zou een goede nieuwe rondweg voor Deurne kunnen zijn?
  • Hoeveel nieuwe woningen en/of bedrijven willen we in onze gemeente, voor wie en waar dan.
  • Hoe kunnen we de ouderenzorg in onze gemeente verbeteren.
  • Energietransitie opgave waar we voor staan
  • Beleid buitengebied  

Het idee is dat deze denktank 1 keer per maand bij elkaar komt om deze projecten te bespreken en dat er dan 1 persoon (wisselend) van deze denktank aanwezig is op  een fractievergadering om hun bevindingen met de rest van de fractie te bespreken.  

In de praktijk ben je hier 1 tot 2 uur per week hier mee bezig verwachten we. 

Hier staat geen vergoeding tegenover 

 

Ben je geïnteresseerd in 1 van deze 3 functies, wil je een gesprek of wil je eerst een keer komen kijken, stuur dan een e-mail naar info@vvd-deurne.nl of bel naar één van onze fractieleden.