EEN ECHTE LOKALE PARTIJ

We maken ons eigen beleid en nemen samen met onze leden uit Deurne onze eigen beslissingen.

wij horen graag van je wat er speelt in jouw wijk of dorp

LOKAAL

De Deurnese VVD is een zelfstandige lokale partij met een eigen bestuur en een eigen politieke afvaardiging (fractie). We maken ons eigen beleid en nemen samen met onze leden uit Deurne onze eigen beslissingen.

De Deurnese VVD heeft natuurlijk nauwe banden met onze collega’s in de regio. We zitten regelmatig samen om zo sterker te staan in beslissingen die de hele regio aangaan, zoals de Peelsamenwerking. We schalen op naar onze collega’s in Den Haag wanneer het landelijke thema’s zijn, zoals een lobby om de A67 te verbreden of de spoortunnel in Deurne. Ook hebben wij nauwe banden met onze collega’s in Europa waardoor wij op de hoogte zijn van subsidies en de laatste ontwikkelingen over de veehouderij.

De VVD is bovendien de grootste landelijke partij. Dat biedt grote voordelen voor de lokale afdelingen. Onze mensen worden structureel geschoold en kunnen met vragen terecht bij een enorm netwerk. Bovendien biedt een landelijke achterban ook echt de mogelijkheid om gebiedsoverschrijdende problemen aan te pakken.

HOE ZIET ZO’N LOKALE PARTIJ ER UIT?

De lokale leden kiezen een bestuur, dat zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling. In het bestuur zitten minimaal een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De fractie zorgt voor het politieke beleid. De fractie bestaat uit de gekozen gemeenteraadsleden, de burgercommissieleden en eventuele andere betrokken leden. Daarnaast laat de fractie zich adviseren door experts binnen of buiten ons ledenbestand. Naast lokale experts en deskundigen kun je hierbij ook denken aan landelijke deskundigen die we om raad kunnen vragen binnen de VVD.

De fractie legt in de ledenvergaderingen verantwoording af over het gevoerde beleid aan het bestuur en dus aan de leden. Als lid van de lokale VVD kun je dus ook echt invloed uitoefenen op het beleid.

COMMUNICATIE

De Deurnese VVD is er voor onze inwoners en heeft als doel om zoveel mogelijk van haar standpunten te realiseren. Ook Deurne blijft continue in beweging. Het is daarom van het grootste belang om structureel het gesprek aan te gaan met onze kiezers en achterban. Met leden doen we dit middels ledenvergaderingen en themabijeenkomsten. Met kiezers doen we dat door in te gaan op uitnodigingen van dorps-of wijkraden, inwoners, organisaties en ondernemers. Daarnaast zijn we actief op social media en staan onze contactgegevens op onze website. Iedereen kan ons benaderen op zijn gewenste manier. Graag gaan we met u in gesprek!

Naast het gesprek aangaan vinden wij informeren van het grootste belang. Structureel houden wij als enige partij in Deurne via sociale media en website onze kiezers op de hoogte. Daar gaan wij uiteraard mee door!

LIBERALISME

De Deurnese VVD is niet zomaar een groep mensen. Wij hebben allemaal een gedeelde overtuiging. Op wie van ons je ook stemt, wie je ook spreekt, wij hebben allemaal dezelfde basis. Deze basis heet liberalisme. Het liberalisme gaat uit van vijf grondbeginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

Naast deze grondbeginselen delen we ook een manier van werken en leven met elkaar. Aanpakken, positiviteit, geen woorden maar daden en toekomstgericht! Mensen denken wel eens dat we een ondernemerspartij zijn. Dat klopt niet. We zijn wel een volkspartij. Een volkpartij voor iedereen die Deurne een stap vooruit wil brengen!

Onze mensen zijn allemaal sociaal en maatschappelijk betrokken en staan midden in de samenleving in hun wijk of dorp. De Deurnese VVD is dan ook echt een lokale partij.