Hoe is de dienstverlening van de gemeente Deurne?

In de commissie vergadering van 8 feb 2024 is weer een stap gezet in het proces om de dienstverlening van gemeente Deurne te verbeteren.

De gemeente Deurne heeft in 2023 een bureau ingehuurd om dit proces mee te begeleiden.

De komende maanden kunnen we een concreet plan van aanpak verwachten. De gemeente gaat iemand aannemen die dit continue proces gaat oppakken, uitwerken, concreet gaat maken, zorgt dat het uitgevoerd wordt en dat het ook meetbaar is zodat we jaarlijks kunnen zien wat de status is. Dit kan alleen werken als dit een continue proces is wat elk jaar terug moet komen.

De grootste uitdaging in dit project zullen de medewerkers van de gemeente zelf zijn. Staan zij open voor veranderingen die de dienstverlening gaat verbeteren.

Maar de meest belangrijke vragen zijn natuurlijk:

Is de huidige dienstverlening van de gemeente Deurne wel of niet goed?

Wat gaat er wel goed en wat gaat er niet goed?

Is de snelheid van reageren goed en zijn de reacties die je terug kijkt duidelijk?

Waar kunnen of moeten processen sneller en beter?

Als VVD Deurne horen wij graag uw mening hierover zodat we dat dan weer kunnen meenemen in dit proces ?

Stuur een e-mail naar info@vvd-deurne.nl en als u wilt kunnen we dit ook met elkaar bespreken.