GEMEENTE ALS BEDRIJF

WIJ HOREN GRAAG VAN JE WAT ER SPEELT IN JOUW WIJK OF DORP

EEN GEMEENTE DIE LEVERT

De gemeente is er om te faciliteren. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. We willen een gemeente die zich minder bezighoudt met hoe iemands leven eruit zou moeten zien, maar meer bezig is om inwoners te helpen zich te ontplooien. We vinden het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties. De gemeente is geen bedrijf, maar moet zich wel zo veel mogelijk zo gedragen.

We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar. We schaffen welstand helemaal af.

De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.

Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.

Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket. Hier horen vaste medewerkers bij. De gemeente moet haar personeelsbeleid zo inrichten dat er minder verloop is.

Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij  creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes. Wij zijn er niet voor het individu maar voor iedereen. Het algemeen belang staat altijd voorop. Dat past bij onze liberale principes.

We gaan een meetbaar doel stellen voor deregulering, klantvriendelijkheid en communicatie.

Neem vandaag nog contact met ons op

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon, Facebook, Instagram, email, of via het onderstaande contactformulier.