2 grote woningbouwplannen Sint Jozef

35 nieuwe woningen op een al jaren braak stuk gelegen grond aan de Vlierdenseweg / Eikelstraat

Eerst was er een plan om daar een paar grotere percelen van te maken maar omdat ook de Vescom daar nog een stuk grond had liggen is er nu het plan om daar 35 woningen te bouwen en de Vescom wil dan ook meteen een opslag loods van 900m2 bouwen.

Er zijn verschillende zienswijze geweest en deze zijn behandeld en ook zijn hierdoor aanpassingen gedaan. Ook zijn er overleggen geweest tussen de omwonende, de projectontwikkelaar en het aanwezige bedrijf Vescom.

En zoals altijd is niet iedereen hier blij mee. Want waar men eerst tegen een openruimte aankeek komen nu ineens huizen, een hoge loods of een weg naast je huis. Maar vanuit de politiek moeten we dan altijd naar het grote algemene plaatje kijken en dan kunnen we niet anders dan blij zijn dat er 35 nieuwe woningen komen.

Maar toch voelt dit bouwproject niet lekker , wand midden in een als maar groter wordende woonwijk staat ook het bedrijf Vescom. Vanuit het verleden allemaal begrijpbaar maar als we naar de huidige ontwikkelingen kijken is dit niet meer wenselijk.

Maar we moeten ook realistisch blijven, een bedrijf vragen om te verhuizen gaat zo maar niet. Dat kost heel veel tijd en geld.

Maar met de schaalsprong opgave , van de 21 gemeentes voor de komende 15 tot 20 jaar voor de deur, waarbij er in de gemeente Deurne mogelijk 5 tot 10.000 woningen bij komen moeten we mogelijk deze discussie wel gaan voeren. Natuurlijk willen we dit bedrijf voor de gemeente Deurne behouden maar dan wel op de juiste locatie bij de andere bedrijven en waar uitbreiding ook nog mogelijk is.

Als dit bedrijf zou vertrekken hebben we meteen een heel stuk grond waar meer woningen gebouwd kunnen worden.

“En woningen in een woonwijk klinkt een stuk logischer dan een bedrijf in een woonwijk”

Als VVD Deurne horen wij graag hoe u hier naar kijkt. Stuur ons een bericht naar info@vvd-deurne.nl en laat ons weten hoe u hier over denkt en natuurlijk gaan we ook graag met u in gesprek hierover.

53 sociale huurappartementen aan de Beukenstraat-st Jozefpark

Toen een aantal jaren geleden de zorgzone in deze hoek werd gebouwd is 1 gedeelte niet doorgegaan omdat er toen niet voldoende animo voor was.  Tot nu toe werd dit stuk grond gebruikt voor de jeugd, extra speelruimte school en een honden uitlaatplaats en dankzij een burgerinitiatief zijn er speeltoestellen geplaatst maar wel altijd met de afspraak dat er op termijn toch gebouwd zou kunnen worden.

En Bergopwaarts wil daar nu 53 sociale huurappartementen bouwen voor personen die alleen of met zijn 2e willen wonen, omdat hier heel veel vraag voor is.  En opnieuw zijn een aantal mensen vanuit hen standpunt hier  begrijpbaar niet blij mee. Want er verdwijnt een groot stuk speelbare groen uit deze hoek, kan de school die daar ook ligt nog wel uitbreiden en is er nog voldoende speelruimte voor de schoollieren en is er voldoende parkeerplaats voor deze 53 woningen.

Ook hier weer moeten we vanuit de politiek naar het grote totale plaatje kijken. Het sociale huurwoning tekort is zeer groot. Op deze locatie lag al een bouwbestemming en om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de bewoners wordt er nu een stuk kleiner gebouwd dan eerst ooit de bedoeling was. Minder bouwoppervlakte betekent ook meteen meer ruimte voor groen. Ook kan de aanwezige school de gewenste uitbreiding doen. Om de huurkosten zo laag mogelijk te houden wordt er geen parkeerkelder gebouwd. Maar komen er parkeerplaatsen rond het gebouw en kan er ook in de bestaande omgeving worden geparkeerd.

In de stukken is te lezen dat er voldoende dialoog is geweest met alle betrokkenen en kan er ook mee gedacht worden aan de invulling van het groen zodat hier iedereen gebruik van kan maken.

En opnieuw zijn we niet echt blij met dit project, weer wordt er een stukje groen gebruikt om te wonen. We snappen deze noodzaak maar ook willen we Deurne groen houden.

We moete voor de toekomst echt gaan kijken om te gaan bouwen aan de randen van de wijken of moet er misschien een heel nieuwe wijk komen.

Vragen die we voor de toekomst met zijn alle moeten beantwoorden.

Als VVD Deurne horen wij graag hoe u hier naar kijkt. Stuur ons een bericht naar info@vvd-deurne.nl en laat ons weten hoe u hier over denkt en natuurlijk gaan we ook graag met u in gesprek hierover.