Mobiliteitsvisie van de VVD fracties binnen het Brainport  / MRE gebied, ook VVD Deurne ondersteund deze visie. We horen graag uw mening?

Mobiliteitsvisie VVD-MRE

Brainport staat wereldwijd bekend als high tech regio. De regio wil ook in de toekomst bijdragen aan de economische positie van Nederland en Europa. De Brainport regio ontwikkelt zich snel, maar het moet sneller en beter. Een goede bereikbaarheid, binnen de regio en verbindingen tussen andere regio’s, is een belangrijke voorwaarde voor die ontwikkeling. Er is een robuuste infrastructuur nodig die ruimte biedt aan goed en efficiënt vervoer dat aansluit bij de behoeften van bedrijven, werknemers en inwoners in de regio.

Bedrijven in de regio hebben een grote behoefte aan werknemers met de juiste kennis en vaardigheden. Om als regio aantrekkelijk te zijn en te blijven voor inwoners en werknemers investeren we in goede voorzieningen op het gebied van cultuur en sport. Natuur en recreatie in de directe omgeving is daarbij ook van groot belang. Zo creëren we een aantrekkelijke woon- werk- en leefomgeving.

Om de gedateerde infrastructuur in de regio Brainport te verbeteren is een gezamenlijke visie op mobiliteit en een krachtige aanpak nodig. Met de volgende uitgangspunten willen we vormgeven aan die visie. Samen maken we Brainport toekomstbestendig.

Uitgangspunten

 • Een sluitende Brainport Ring om de Brainportregio (hiermee doelen we nadrukkelijk niet op de huidige ring rondom Eindhoven) waarmee niet-bestemmingsverkeer efficiënt om de regio heen kan reizen en bestemmingsverkeer de regio goed kan bereiken.
 • Binnen de Brainport Ring zijn openbaar vervoer en fietspaden leidend boven autowegen. We gaan voor robuuste, duurzame en betrouwbare vormen van openbaar vervoer zoals trein, tram, metro of ander passend hoogwaardig vervoer.
 • Alle gemeenten binnen de Brainport Ring worden verbonden via dit ov-systeem. Bedrijventerreinen, winkelcentra, scholen en andere centrale voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn.
 • Alle overige gemeenten in de MRE nabij de Ring krijgen een fatsoenlijke aansluiting op de Brainport Ring, waar overstappen van/naar auto, fiets en OV gratis en veilig geregeld is.
 • De infrastructuur binnen de ring naar de uitvalswegen richting de ring is goed, veilig en doelmatig voor autovervoer.
 • Vanzelfsprekend is de Brainport regio via het OV goed bereikbaar voor andere regio’s in Nederland, België en Duitsland.

 

Bovendien willen we waar mogelijk

 • Toepassing van technologische innovatie: integratie van slimme infrastructuur en technologieën, intelligente verkeersmanagementsystemen en duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals stimulering van elektrisch aangedreven voertuigen, uitbreiding van laadinfrastructuur.
 • Efficiency van vrachtvervoer via de ring bijvoorbeeld door gekoppeld rijden (platooning).
 • Aanvaardbare oplossing voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Flexibele mobiliteitsdiensten: ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS) die een naadloze integratie van diverse vervoersmiddelen mogelijk maakt, en zorgt voor een inclusieve benadering die toegankelijk is voor alle gebruikersgroepen.
 • Participatie en samenwerking: actieve betrokkenheid van burgers, bedrijven en kennisinstellingen bij het vormgeven van de mobiliteitsplannen, evenals het bevorderen van regionale en internationale samenwerking voor gedeelde mobiliteitsoplossingen.
 • Monitoring en evaluatie: het instellen van duidelijke prestatie-indicatoren en het uitvoeren van pilotprojecten voor het testen van nieuwe vervoersconcepten en technologieën voordat deze op grotere schaal worden geïmplementeerd.
 • Out of the box korte termijnoplossingen die bijdragen aan verminderen van huidige knelpunten zoals minder druk op de spitsuren door betere spreiding.
 • Heroverweging van bestaande plannen die niet aansluiten bij deze visie en impact hebben op de bovengenoemde uitgangspunten.

Al deze uitgangspunten sluiten aan bij bestaande programma’s die op korte en middellange termijn verlichting proberen te bieden. Die moeten vooral voortgezet worden, zolang ze structurele oplossingen niet in de weg zitten. Daarom is het cruciaal dat een integraal vervoersplan/visie de basis vormt voor alle beslissingen die op dat vlak genomen (gaan) worden.

Wij zijn trots op wat de Brainport regio betekent voor Brabant, Nederland en in Europa. Met een robuuste infrastructuur kunnen we die bijdrage blijven leveren. Daarom hebben we de handen ineengeslagen om tot gezamenlijke uitgangspunten te komen. Deze uitgangspunten helpen ons om in de toekomst de juiste beslissingen te nemen. Draag jij daar ook aan bij?

We horen graag uw mening door een e-mail te sturen  naar info@vvd-deurne.nl of neem contact op met één van onze fractieleden.