Inkomsten Gemeente Deurne lager dan landelijk gemiddelde

Inkomsten

De OZB heffing, leges en andere belastingen leveren voor dit jaar 19.7 miljoen Euro op voor Deurne. Dat is een stijgeing van 4,6% ten opzichte van vorig jaar. Toch is dit een goed teken, want het landelijk gemiddelde is 8,5% stijging. In Noord-Brabant is deze stijging 7,9%.

Naar verwachting zullen de opbrengsten per inwoner voor Deurne dit jaar € 594,- zijn. De Deurnese VVD heeft altijd gepleit voor een lage woonlasten, dat wil zeggen, in lijn of lager met omliggende gemeenten. En door onze financiële positie en ons zorgvuldig huishoudboekje zijn we als inwoner nu al goedkoper uit dan Asten ( € 645,- ), Horst aan de Maan ( € 714 ), Gemert-Bakel ( € 603,- ) en Helmond ( € 624,- )

Parkeren

Door het gratis parkeren dalen de inkomsten hier van € 317.000 naar € 30.000. Deze geringe inkomsten komen nog van vergunningshouders en een klein gedeelte vanuit de parkeergarage. Maar deze lagere inkomsten nemen wij graag voor lief en zijn het bieden van gratis parkeren dubbel en dwars waard.