Samenvatting bijeenkomst 29 februari

Terugblik

Op donderdag 29 februari j.l. hebben we vanuit de Deurnese VVD een bijeenkomst gehouden over de Schaalsprong, en wat dat mogelijk betekent voor de Gemeente Deurne. Tijdens deze bijeenkomst waren een kleine 50 tal aanwezigen die we op de eerste plaats geïnformeerd hebben over de (on)mogelijkheden van deze schaalsprong in onze regio, Metropool Regio Eindhoven. 

Het gaat hier dan om de opgave om in 2040 zo’n 100.000 extra woningen gerealiseerd te hebben zodat deze aansluit bij de toekomstige vraag vanuit bedrijfsleven en natuurlijk onze eigen inwoners. Uit eerste onderzoeken zijn een aantal scenario’s geschetst waarbij er voor de gemeente Deurne tot wel 10.000 extra woningen zijn toebedeeld. Dit is natuurlijk een scenario, en nog zeker geen werkelijkheid. En omdat het bouwen van zoveel extra woningen een behoorlijke invloed heeft op de natuur, bereikbaarheid, maatschappelijke voorzieningen, eigenlijk heel onze leefomgeving, hebben wij deze avond iedereen gevraagd om op een platte grond van Deurne aan te geven waar extra woningbouw gewenst en/of mogelijk is. 

Zelf aan de slag

Verdeeld in 3 groepen ging iedereen aan de slag. Iedereen mocht “out-of-the-box” denken en hiermee ontstonden leuke, interessante en serieuze gesprekken aan de tafels. Een nieuwe wijk rondom de Brink, Vlierden city, Vescom verplaatsen en hier nieuwe woningen, een wijk tussen Zeilberg en Griendtsveen met een extra treinstation, een industrieterrein aan de A67 en zo nog veel meer ideeën. Iedereen was het overigens wel eens dat bouwen bij onze kerkdorpen hard nodig is om de leefbaarheid in die plaatsen te verbeteren. Meer woningen voor starters/jongeren en voor ouderen zodat deze weer door kunnen stromen en plaats maken voor de volgende generatie. 

Helaas, of gelukkig, kunnen niet alle ideeën worden uitgevoerd. We hebben namelijk ook rekening te houden met onze bodem- en waterkwaliteit, bereikbaarheid en last-but-not-least onze agrarische sector. En de 10.000 extra woningen is geen gegeven, misschien is 7000 wel het maximale wat Deurne aankan. Uiteindelijk zullen we samen keuzes moeten maken wat waar wél en niet mogelijk en wenselijk is om zo de leefbaarheid op peil te krijgen of te houden. 

Het vervolg

Alles wat er deze avond besproken is nemen wij in ieder geval mee bij de afwegingen die we moeten maken over deze opgave. En natuurlijk blijven we jullie hierover informeren. Sterker nog, hier hebben we jullie hulp/input ook straks zeker nog nodig als het allemaal wat concreter gaat worden. Want; welke woningen gaan we dan bouwen? hoe groot/klein mogen deze zijn, hoe hoog mag het worden? Allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden. 

Afsluitend willen wij in ieder geval iedereen bedanken die deze avond aanwezig is geweest en zijn/haar input heeft gegeven. Mocht je geïnformeerd willen blijven, meld je dan voor onze nieuwsbrief, volg ons via de social media of bezoek onze website voor onze laatste berichtgeving.  

Voor diegene die hier interesse in hebben: download link naar de “ontwikkelstrategie Zuidoost Brabant”