SPORT & BEWEGEN

WIJ HOREN GRAAG VAN JE WAT ER SPEELT IN JOUW WIJK OF DORP

WAAR WE GEZOND ZIJN, SPORTEN EN BEWEGEN

Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat.

Sport stimuleert werklozen om eerste stappen richting werk te maken. Het voorkomt overgewicht. Het helpt jongeren die zich vervelen om lekker bezig te zijn. Het helpt ouderen om fit te blijven.  Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is.

Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren. Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We blijven daarom financieel bijdragen aan het kunnen laten sporten van kinderen, wanneer hun ouders dit niet kunnen betalen.

Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.

Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.

In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in de gemeente Deurne.

De armoederegeling maatschappelijke participatie richten we anders in, via onze buurtcoaches zorgen we dat mensen gaan sporten. Geen geldbedrag voor internet of de Efteling maar actief meedoen en contacten leggen. Daar wordt iedereen beter van.

Het zwembad behouden we, op welke manier dan ook!

Neem vandaag nog contact met ons op

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon, Facebook, Instagram, email, of via het onderstaande contactformulier.