WONEN

WIJ HOREN GRAAG VAN JE WAT ER SPEELT IN JOUW WIJK OF DORP

WAAR JE GOED EN BETAALBAAR KUNT WONEN

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, Deurne en kerkdorpen, de woningnood in de gemeente Deurne is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht.

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat hun geliefde woonomgeving ook prettig blijft. Dat lukt niet door alle open ruimtes in Deurne vol te bouwen. Wij kiezen daarom voor een nieuwe woonwijk.

Wij willen dat er naast de al geplande 1.800 nog eens 1.800 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog.

Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Ouderen moeten kunnen doorstromen naar levensloopbestendige woningen. Dit maakt ruimte voor andere leeftijdsgroepen om door te kunnen stromen naar woningen die bij hun levensfase passen.

Inwoners van de gemeente Deurne blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.

Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.

We geloven daarbij in nieuwe type woningen die voldoen aan de nieuwste trends, zoals kleinere woningen voor ouderen met zorg of Tiny houses. Daarnaast moeten we leegstaande winkels of kantoren snel omzetten naar woningen.

Eigen initiatief en collectieve oplossingen (CPO) zijn fantastisch. Liberaler kan het niet. De gemeente moet dit stimuleren en faciliteren door mee te denken en de initiatiefnemers niet murw te slaan met regels, procedures en bijbehorende papierwinkel.

Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming. Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. Ook doen we alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan.

We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.

Neem vandaag nog contact met ons op

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon, Facebook, Instagram, email, of via het onderstaande contactformulier.