VEILIGHEID

WIJ HOREN GRAAG VAN JE WAT ER SPEELT IN JOUW WIJK OF DORP

WAAR WE VEILIG ZIJN EN CRIMINALITEIT WORDT AANGEPAKT

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. We zoeken naar een balans tussen straffen en voorkomen, mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde vrienden of een onveilige omgeving.

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in wijken. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken. Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt.

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij samen.

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die zij kan gebruiken om Deurne veiliger te maken. Wij willen dat zij deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.

Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.

We willen dat inwoners melding / aangifte doen. Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of aangifte te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt.

We willen geen wietplantjes of drugslabs in ons buitengebied. De politie moet potentiële drugspanden in beeld blijven brengen en contact leggen met de eigenaren van dat soort panden. Alleen inzetten op criminele producenten is niet voldoende, ook het gebruik moet verminderen. Drugs gebruiken is niet normaal. Wij willen daarom ook inzet op preventie en goede voorlichting.

Er moet blijvende aandacht zijn voor de vrijwillige brandweer. We moeten ervoor zorgen dat de er voldoende bemensing blijft, ook in de komende jaren.

Het aantal minderjarigen dat bij steekincidenten is betrokken nam de afgelopen jaren sterk toe. In Deurne hebben helaas ook al enkele incidenten plaatsgevonden. We moeten ervoor zorgen dat we deze droevige ontwikkeling voor zijn. Daarom pleiten we niet alleen voor handhaving, maar vooral voor preventie op dit gebied.

Neem vandaag nog contact met ons op

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon, Facebook, Instagram, email, of via het onderstaande contactformulier.