FINANCIËN

WIJ HOREN GRAAG VAN JE WAT ER SPEELT IN JOUW WIJK OF DORP

WAAR VERSTANDIG MET GELD WORDT OMGEGAAN

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten zo laag mogelijk door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in de gemeente Deurne voor iedereen betaalbaar.

Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.

We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.

De gemeentelijke woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. De totale woonlasten in Deurne gaan de komende vier jaar omlaag.

De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. “De gebruiker betaalt” is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.

Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.

We schaffen de hondenbelasting af.

Neem vandaag nog contact met ons op

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon, Facebook, Instagram, email, of via het onderstaande contactformulier.