ECONOMIE

WIJ HOREN GRAAG VAN JE WAT ER SPEELT IN JOUW WIJK OF DORP

WAAR DE ECONOMIE BLOEIT

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft onze  bedrijven en ondernemers in de gemeente hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu op zijn einde lijkt te zijn, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

We richten een loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren, zoals dorpsfeesten, kermissen, grote evenementen of een kofferbakverkoop. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat.

Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.

Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht.

Het vestigingsklimaat in Deurne moet beter. We willen onze bedrijven de ruimte geven om te groeien. Als er geen ruimte is, moeten we die maken. We willen nieuwe percelen ontwikkelen voor grotere internationale, industriële bedrijven. “Logistieke dozen” kunnen we beter centraal neerleggen in de regio.

Arbeidsmigranten zijn nodig. Locaties moeten gefaciliteerd worden, waarbij draagvlak van omwonenden vanzelfsprekend een vereiste is.

Neem vandaag nog contact met ons op

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon, Facebook, Instagram, email, of via het onderstaande contactformulier.