duurzaamheid

WIJ HOREN GRAAG VAN JE WAT ER SPEELT IN JOUW WIJK OF DORP

SLIM EN DUURZAAM GROEN

Als het gaat om energie moet de gemeente Deurne, zoals als gemeentes en steden, ook verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, zonneparken en windmolen verschijnen in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen.

Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare gemeente. We willen dat onze inwoners niet het slachtoffer maar de winnaars worden van deze energietransitie. We willen geen woestijnen van zonnepanelen, maar kansen bieden om te profiteren van de mogelijkheden. Inwoners moeten de opbrengsten van energie-opwek en gerealiseerde besparingen in hun portemonnee voelen. We willen van het gas af, maar zonder stijging van woonlasten.

We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen. Als inwoner moet je kunnen kiezen voor zowel de techniek als de kosten die jij wilt maken om je huis warm te houden.

Met onze inwoners kijken we ook individueel mee. Als liberalen weten we dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen. De overheid stimuleert dat zo veel mogelijk met gratis advies en het mogelijk maken van zonnepanelen of isolatie via goedkope leningen. Motiveren doe je niet met belastingen, maar door mee te denken.

Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen.

Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.

We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie. Niet op elk moment kan echter evenveel stroom worden opgewekt en niet op elk moment bestaat dezelfde vraag. Opslag is daarvoor belangrijk, maar ook nog duur. Wij willen dat de gemeente hierin adviseert en meedenkt, bijvoorbeeld in gezamenlijke initiatieven om energie op te slaan, denk bijvoorbeeld aan een “accustation in de straat”.

Droge voeten in Deurne zou vanzelfsprekend moeten zijn. De klimaatverandering is voelbaar, in Deurne hebben we dit aan de lijve ondervonden met hagelstenen zo groot als tennisballen en straten die veranderden in rivieren. Ons riool moet hierop aangepast worden. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij onze inwoners en bedrijven zelf, wij willen dat de gemeente stimuleert om te “ontharden”. Tegels eruit, groen erin! Groene daken zien we als een mooie oplossing.

In Deurne doen we wat kan, maar verwachten ook een rol van de landelijke overheid. Wij eisen dat er landelijk gekeken worden naar de nieuwste technieken, bijvoorbeeld op het gebied van kernenergie. De technieken zijn vele malen verbeterd waardoor het veilig is, een lage impact op de leefomgeving heeft en het restafval minimaal is.

Neem vandaag nog contact met ons op

Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon, Facebook, Instagram, email, of via het onderstaande contactformulier.