• Samenwerking moet lonen!

  • Iedereen telt mee, iedereen werkt mee!

  • Deurne bereikbaar houden!

  • Investeren in de jeugd, dus in de toekomst!

  • Initiatieven stimuleren en ondersteunen!

  • Minder regeldruk en efficiënter werken!

Vandaag is de begroting 2017 aan de raad aangeboden met als titel ‘Samen de vruchten plukken’. Een zeer terechte titel! VVD Deurne is verheugd dat onze wethouder financiën Marnix Schlösser een begroting weet te presenteren met een positief saldo wat oploopt naar 1,4 miljoen euro structureel. Een begroting waar onze inwoners eindelijk iets van gaan lees meer

”Schlösser kent zijn dossiers, bereidt vergaderingen minutieus voor, heeft altijd antwoorden. De gedrevenheid spat er van af.” Lees hieronder het artikel uit het Eindhovens Dagblad. Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten. lees meer

Het huidige college (DeurneNU, DOE! en VVD Deurne) houdt van aanpakken, wil problemen oplossen en ondernemers de mogelijkheid geven om te ondernemen. Een tweetal voorbeelden daarvan zijn de dossier Industrieweg 7 en Van de Weijer aanhangwagenfabriek. Met betrekking tot Industrieweg 7 geldt dat de locatie van voormalig machinefabriek Te Strake wordt herontwikkeld. De grond wordt lees meer

De voor Deurne noodzakelijke spoortunnel op Binderendreef komt nu zeer concreet in beeld! Wethouder Verhees heeft in goede samenwerking met VVD gedeputeerde Christophe van der Maat een voorstel uitgewerkt wat realisatie mogelijk gaat maken. Wanneer het voorstel door de gemeenteraad van Deurne en door de Provinciale Staten wordt goedgekeurd, kan ProRail snel aan de slag! De investering van in totaal 13,2 lees meer

Al jaren een doorn in het oog van vooral de bewoners aan de Katoenstraat, de oude bedrijfsgebouwen waar ze op uit keken en het almaar uitstellen van plannen op Katoenstraat 6. Gelukkig snapt het huidige college onze ideeën over bouwen naar behoefte en stellen zij voor om de oorspronkelijke plannen te wijzigen. Sámen met marktpartijen lees meer

Anderhalf jaar geleden heeft de overheid verschillende zorgtaken overgedragen naar gemeenten. Ook in Deurne is onder leiding van VVD-wethouder Marnix Schlösser hard gewerkt om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Vooraf werd dit namelijk gezien als een onmogelijke opgave. Nu zijn de eerste cijfers binnen van een onderzoek over hoe mensen de zorg beleven. lees meer

Tijdens de commissiebehandeling op 27 september jl. steunde de commissie R&E unaniem het voorstel van het college om de Deurnese verenigingen verantwoordelijk te maken voor de Oud Papierinzameling. Er was zelfs een partij die het onderwerp “met stip” in de gemeenteraad wil behandelen. Wij zijn blij dat er zoveel steun is voor dit voorstel!! In lees meer

Zijn veehouderijen echt zo slecht voor onze gezondheid? Onlangs is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden1’ door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gepubliceerd. De vele reacties hierop en met name de ongenuanceerde conclusies die uit het onderzoeksrapport worden getrokken hebben mij deze zomer veel bezig gehouden. ‘Is in Brabant de situatie zoveel slechter dan in lees meer

Zaterdag 24 september stond er een groot artikel in het Eindhovens Dagblad over de tegenprestatie. Het gaat hier om een plan waarbij mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie moeten leveren. Deze tegenprestatie is vrijwilligerswerk of de zorg voor mensen in je omgeving. VVD-wethouder Marnix Schlösser is stevig aan de slag gegaan met dit onderwerp. Hij lees meer

Op maandag 7 november organiseert VVD Deurne een speciale thema-avond over de vluchtelingencrisis. Het prominente kamerlid Malik Azmani zal als gast aanwezig zijn om het èchte verhaal te vertellen achter deze enorme crisis. Ook onze eigen inwoners van Deurne waren met de mogelijke komst van het AZC bij Willibrordhaeghe nauw betrokken bij dit onderwerp. Hoe zit lees meer