• Samenwerking moet lonen!

  • Iedereen telt mee, iedereen werkt mee!

  • Deurne bereikbaar houden!

  • Investeren in de jeugd, dus in de toekomst!

  • Initiatieven stimuleren en ondersteunen!

  • Minder regeldruk en efficiënter werken!

Anderhalf jaar geleden heeft de overheid verschillende zorgtaken overgedragen naar gemeenten. Ook in Deurne is onder leiding van VVD-wethouder Marnix Schlösser hard gewerkt om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Vooraf werd dit namelijk gezien als een onmogelijke opgave. Nu zijn de eerste cijfers binnen van een onderzoek over hoe mensen de zorg beleven. lees meer

Tijdens de commissiebehandeling op 27 september jl. steunde de commissie R&E unaniem het voorstel van het college om de Deurnese verenigingen verantwoordelijk te maken voor de Oud Papierinzameling. Er was zelfs een partij die het onderwerp “met stip” in de gemeenteraad wil behandelen. Wij zijn blij dat er zoveel steun is voor dit voorstel!! In lees meer

Zijn veehouderijen echt zo slecht voor onze gezondheid? Onlangs is het onderzoeksrapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden1’ door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gepubliceerd. De vele reacties hierop en met name de ongenuanceerde conclusies die uit het onderzoeksrapport worden getrokken hebben mij deze zomer veel bezig gehouden. ‘Is in Brabant de situatie zoveel slechter dan in lees meer

Zaterdag 24 september stond er een groot artikel in het Eindhovens Dagblad over de tegenprestatie. Het gaat hier om een plan waarbij mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie moeten leveren. Deze tegenprestatie is vrijwilligerswerk of de zorg voor mensen in je omgeving. VVD-wethouder Marnix Schlösser is stevig aan de slag gegaan met dit onderwerp. Hij lees meer

Op maandag 7 november organiseert VVD Deurne een speciale thema-avond over de vluchtelingencrisis. Het prominente kamerlid Malik Azmani zal als gast aanwezig zijn om het èchte verhaal te vertellen achter deze enorme crisis. Ook onze eigen inwoners van Deurne waren met de mogelijke komst van het AZC bij Willibrordhaeghe nauw betrokken bij dit onderwerp. Hoe zit lees meer

In 2012 riep VVD Deurne het als roepende in de woestijn: ‘’laat verenigingen volledig verantwoordelijk zijn voor het ophalen van het oud papier’’. Nu 4 jaar later, na veel raadsvragen, moties en oproepen lijkt ons standpunt werkelijkheid te worden! Komende maand beslist de gemeenteraad om de inzameling van oud papier in handen te geven van de lees meer

In 2015 heeft Deurne géén industriegrond weten te verkopen. Dat is uiteraard niet goed voor onze lokale economie en het ondernemersklimaat. Een van de belangrijkste reden is dat de vraagprijzen niet meer aansluiten bij de veranderde economische situatie. Dankzij VVD Deurne zijn al eerder de grondprijzen voor de woningbouw fors verlaagd. Sinds deze zomer hebben lees meer

Eindelijk wordt het centrum van Neerkant opgeknapt. Door het mislopen van de IDOP subsidie in 2009  is het centrum van Neerkant als enig kerkdorp van Deurne nog niet opgeknapt. Neerkant heeft het authentieke dorpsbeeld al verloren door de vele vernielingen tijdens de oorlog. Het straatbeeld van de Dorpsstraat is gebruiksonvriendelijk, niet aantrekkelijk en onveilig. Leefbaar lees meer

De banengroei in Deurne is sterker dan in de rest van de regio. Daarmee is Deurne sneller herstellende van de krimp van voorgaande jaren. In 2015 waren er 13.600 arbeidsplaatsen in Deurne bij 3100 bedrijven. Het aantal banen loopt nog wel iets achter op 2011. Echter zijn er sinds 2011 wel 210 bedrijven extra in lees meer

Waar Burgerpartij Transparant Deurne (BTD) achteraf de schijn wilde ophouden dat zij degene waren die voor openheid en transparantie waren en om die reden tegen het AZC gestemd hebben, geeft Frank van Tilburg nu toe dat het juist VVD Deurne was die fel heeft gepleit voor méér transparantie en communicatie. Frank van Tilburg zei tijdens lees meer