• Samenwerking moet lonen!

  • Iedereen telt mee, iedereen werkt mee!

  • Deurne bereikbaar houden!

  • Investeren in de jeugd, dus in de toekomst!

  • Initiatieven stimuleren en ondersteunen!

  • Minder regeldruk en efficiënter werken!

Eindelijk wordt het centrum van Neerkant opgeknapt. Door het mislopen van de IDOP subsidie in 2009  is het centrum van Neerkant als enig kerkdorp van Deurne nog niet opgeknapt. Neerkant heeft het authentieke dorpsbeeld al verloren door de vele vernielingen tijdens de oorlog. Het straatbeeld van de Dorpsstraat is gebruiksonvriendelijk, niet aantrekkelijk en onveilig. Leefbaar lees meer

De banengroei in Deurne is sterker dan in de rest van de regio. Daarmee is Deurne sneller herstellende van de krimp van voorgaande jaren. In 2015 waren er 13.600 arbeidsplaatsen in Deurne bij 3100 bedrijven. Het aantal banen loopt nog wel iets achter op 2011. Echter zijn er sinds 2011 wel 210 bedrijven extra in lees meer

Waar Burgerpartij Transparant Deurne (BTD) achteraf de schijn wilde ophouden dat zij degene waren die voor openheid en transparantie waren en om die reden tegen het AZC gestemd hebben, geeft Frank van Tilburg nu toe dat het juist VVD Deurne was die fel heeft gepleit voor méér transparantie en communicatie. Frank van Tilburg zei tijdens lees meer

Dinsdag 12 juli hebben onze nieuwe commissieleden Tom en Coen de zuiveringseed afgelegd. Deze eed werd afgenomen door Burgemeester Mak. Met deze eed zweren leden van vertegenwoordigende lichamen van de overheid, zoals de gemeenteraad, dat zij altijd zuiver zullen handelen. Dat betekent dus onder andere dat geen giften zullen worden aangenomen of worden gegeven en lees meer

Op maandag 4 juli is een voorstel gedaan aan de commissie Wonen en Vastgoed om een aanvang te maken met de private toetsing. Dit betekent dat bedrijven (bijvoorbeeld architecten en bouwkundig tekenaars) zelf een bouwaanvraag mogen toetsen aan de regels die daarvoor gelden. Dit voorstel zorgt ervoor dat er sneller een bouwvergunning verleend kan worden lees meer

Een duivels dilemma, zo noemden wij de keuzes die we gedwongen waren te maken over de komst van een AZC naar Deurne. Een tweetal keuzes lagen ons voor: 1. Een keuze op het proces: Hoe betrekken we de inwoners van Deurne bij dit proces? 2. Een keuze over de vraag waarom wij in Deurne een lees meer

Dit bericht is inmiddels achterhaald en het AZC is van de baan. Zie meest recente nieuwsbericht.  VVD Deurne vindt het belangrijk dat de betrokkenen en omwonende de gelegenheid krijgen om goede input te leveren voor de bestuursovereenkomst. Er is een klankbordgroep opgericht waarin vertegenwoordigers van cliënten van ORO en Samen Verder deelnemen. Er hebben al lees meer

VVD Deurne heeft steeds gepleit voor een actieve rol vanuit de gemeente Deurne met betrekking tot het glastuinbouwgebied. We hebben een prachtig gebied waar ruim 95ha netto glas gebouwd kan worden en wat bij ontwikkeling zou zorgen voor enorme kansen op het gebied van werkgelegenheid voor Deurne. Wethouder Schlösser en het college hebben vele inspanningen lees meer

Hier enkele beloftes in 2014 die VVD Deurne beloofd heeft aan haar kiezers in Deurne: – Veiligheid voorop! – Denken in kansen! – Samenwerken moet lonen! – Grondprijzen omlaag! – Minder belastingen! Tijdens de behandeling van de zomer beschouwingen, de jaarlijkse vooruitblik op 2017 (Kaderbrief), heeft de fractie teruggeblikt op enkele beloftes uit 2014. Beloftes die u lees meer

Jarenlang heeft  VVD Deurne gepleit voor een nieuwe en beter toegankelijke website van onze gemeente. De oude website was volgens ons en vele inwoners niet meer van deze tijd en niet gebruiksvriendelijk. Wij zijn blij dat sinds vandaag gemeente Deurne een nieuwe website heeft. Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad een motie van VVD Deurne aangenomen om juist lees meer