Michel van Eunen

Michel van Eunen

Burgercommissielid

Michel is in het dagelijks leven Wijkbeheerder/Buurtsportcoach en bekommert zich over het woongenot en welzijn van de inwoners in Deurne. Hij woont inmiddels 22 jaar in Deurne en heeft het hier prima naar zijn zin, samen met zijn vrouw en twee kinderen. In zijn vrijetijd is hij graag bezig met fotografie of genealogie en onderneemt graag leuke dingen met zijn gezin.

Waarom VVD?
“Ik vind het belangrijk dat er juiste oplossingen geboden worden passend bij een situatie maar ook dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid neemt en participeert in de samenleving. Iedereen moet kunnen leven in een veilige en schone omgeving waar je vrij jezelf kan zijn, geloven in de eigenkracht van mensen en ondersteunen waar nodig. Daarom voel ik me thuis bij de VVD.”

Stel, je hebt het voor het zeggen in Deurne. Wat zou je dan aanpakken?
“Ik zou meer inzetten op een schone, leefbare en vooral veilige woonomgeving, verloedering tegengegaan en overlast harder aanpakken. Ik zou minder regels maar meer eigen verantwoordelijkheid stimuleren wanneer bewoners een leuk plan/idee hebben voor de buurt en hierin juist ondersteunen. Niet denken voor, maar meedenken met.”

Ga naar de bovenkant