Bijeenkomst schaalsprong Deurne

Laden Evenementen

10.000 woningen extra in Gemeente Deurne.

De Regio is volop in ontwikkeling, praat met ons mee over deze enorme opgave.

Nu al zien we dat de ontwikkeling op een groot aantal terreinen zorgt voor een groeiende vraag naar wonen, bedrijventerreinen, arbeidskrachten en mobiliteit.

Mede door het resultaat van een sterke en kennisintensieve maakindustrie én het feit dat het in onze regio goed wonen, werken en leven is, zal de groei blijven doorzetten. Voor Deurne biedt dit kansen die we graag met jullie bespreken en waarbij we samen naar een goede invulling willen zoeken. Dit gaat ons allemaal aan!

Agenda van deze avond:

  • 19:30 inloop
  • 19:40 tot 19:50 welkomstwoord door fractievoorzitter
  • 19:50 tot 20:15 Mededelingen VVD Deurne

Wat kunt u van ons verwachten
Waar willen we ons voor inzetten
Landelijke VVD

  • 20:15 tot 21:15 Opgave schaalvergroting voor gemeente Deurne

Welke opdrachten hebben de 21 gemeentes (MRE) met elkaar afgesproken en waarom?
Wat betekent dit voor gemeente Deurne?
Welke scenario’s liggen er nu?
Wat betekent (veel) meer woningen voor alle ander faciliteiten? (wegen, onderwijs, gezondheidszorg, gemeenschap, groen voorzieningen enz)
Welke voordelen en nadelen zien we?
Waar moeten deze nieuwe woningen, bedrijven komen?
Wat willen de bewoners van gemeente zelf eigenlijk ?

  • 21;15 tot 21:45 feedback/discussie: Graag horen we die avond wat u van deze plannen vind?
  • Van 21:45 tot 23:00 gelegenheid voor een drankje en hapje, aan de bar komen vaak de beste op en aanmerkingen…………………!.

Deel dit met anderen!

Ga naar de bovenkant