Bus

Wijken en kernen

Goed openbaar vervoer

Een buurtbus moet blijven. Natuurlijk! Wat doe je als dat niet meer lukt? We kunnen heel hard roepen dat goed openbaar vervoer nodig is. Soms hebben we hier helemaal geen invloed op. Waar we invloed op hebben is het zoeken naar alternatieven. Een gemeente kan een bus beschikbaar stellen aan een groep vrijwilligers. Dit zijn plannen waar we steeds meer naar willen zoeken. De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen. 

Behoud basisvoorzieningen

De invloed van een gemeente is soms beperkt. Waar het kan moet een gemeente actief blijven. Bij een school of een sportclub is de rol van een gemeente logisch. Bij een pinautomaat of zendmast is de invloed beperkt. Wij willen dat de gemeente haar invloed gebruikt om voorzieningen te behouden of te ontwikkelen. 

Heel Deurne glasvezel

Heel simpel: in de hele gemeente Deurne glasvezel. 

Meedoen stimuleren

Een wijkraad of dorpsraad werkt in het ene dorp wel en in de andere wijk niet. Ieder initiatief kan waardevol zijn. Als mensen actief zijn, moet de gemeente dit stimuleren. Dit is niet afhankelijk van een structuur. 


Delen