Peelland

Onderwijs

Ook aandacht meer-begaafden

De Deurnese VVD wil nul thuiszitters. Kinderen moeten naar school. Voor veel leerlingen is er bij problemen een passende oplossing. Als het fout gaat is dat nog te vaak bij de groep meer-begaafden. Wij willen hier oplossingen voor. Wij denken hierbij aan nieuwe vormen van onderwijs. Er liggen echter nog meer kansen. Een voorbeeld hiervan is een vroege screening op lagere school of in de brugklas. 

Een school is een veilige plek

Zowel binnen als buiten school moet het veilig zijn. Pesten op school of via social media moeten we aanpakken. De Deurnese VVD wil aandacht voor weerbaarheidstrainingen op school. We willen ervaringsdeskundigen voorlichting laten geven. Kinderen moeten de risico’s kennen van social media, drugs en alcohol. Drugsdealers rondom school vinden wij verschrikkelijk. Wij pleiten voor extra inzet van opsporingsambtenaren. De politie moet keihard optreden tegen dealers. 

In ieder kerkdorp een school

Een school is het hart van een dorp. Zonder school komen gezinnen niet meer in een dorp wonen. Zonder gezinnen komen er geen nieuwe leden bij voetbal of fanfare. De Deurnese VVD wil persé in ieder dorp een school. 

Samenwerking school en bedrijf

Onze leerlingen moeten later aan het werk. De Deurnese VVD pleit voor een nauwe samenwerking tussen school en bedrijf. De gemeente heeft hier een stimulerende rol in. Bedrijven bieden stages en leer-naar-werk trajecten. Werk samen aan bedrijfsscholen of kennismakingsdagen om leerlingen “warm te maken voor het vak”. 


Delen