DTW Liessel

Ondernemers

Flexibel bestemmen

Wil je op je boerderij ook recreatie bieden? Wil je in een aanloopstraat in het centrum je winkel ombouwen naar een woning? Maak bestemmingsplannen zo breed mogelijk. Zo krijgen inwoners en ondernemers de vrijheid om te ontwikkelen. De Deurnese VVD wil overbodige regels uit bestemmingsplannen halen. Voorkom belemmeringen. Voorkom wijzigingskosten. 

Brainport en Greenport

Deurne ligt precies tussen twee innovatieve centra in. Koppel het groene van Venlo aan het technisch innovatieve van Eindhoven. Dan is één plus één gewoon drie. Hoe dat in ons voordeel werkt? Wissel in Deurne expertise uit tussen deze twee centra. Laat ondernemers kennis maken met elkaar. Stimuleer als gemeente contact. Neem je rol als verbinder. Dat is wat wij graag willen zien. 

Arbeidsmigranten zijn welkom

Arbeidsmigranten zijn nodig. Wij willen dat er een verschuiving komt van individuen naar gezinnen. Mensen die duurzaam in Deurne willen wonen en werken. Daarmee kunnen we ons onderscheiden. De Deurnese VVD wil investeren in taalonderwijs, huisvesting en voorzieningen gericht op gezinnen. 

Vooruit kijken!

Bedrijven maken de toekomst van Deurne. Denk aan werkgelegenheid of sponsoring. Maar hoe ziet die toekomst er uit? Welke stip staat aan de horizon? De Deurnese VVD durft naar de toekomst te kijken! Als je aan duurzaamheid denkt moet je recycling mogelijk maken. Wij willen op bedrijventerrein Kranenmortel een groter gebied met milieucategorie 5. Om te groeien heb je ruimte nodig. Wij willen dat de gemeente gaat onderzoeken of grond verworven moet worden. De Deurnese VVD wil een mooie mix aan bedrijven. Kansen en mogelijkheden moet je zoeken. Dit doe je verstandig. Voorkom conflicterende situaties (zoals geur). 


Delen