Sport

Leefbaarheid

Verenigingen faciliteren

In Deurne wonen is gaaf! Het levendige verenigingsleven speelt hier een grote rol in. Als gemeente moeten we verenigingen helpen en ondersteunen. Dit kan financieel. Dit kan door onze waardering uit te spreken. Dit kan door te helpen bij problemen. 

Sport en cultuur voor iedereen

Wij staan voor een breed cultuur en sportaanbod. Wil je voetballen, badmintonnen of turnen? Wil je toneel, harmonie of hiphoppen? Wij willen dat iedereen in Deurne kan doen wat hij of zij graag wil. Sportvelden en accommodaties moeten op peil blijven. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Kinderen in armoede moeten alle kansen krijgen. Geld mag dan geen belemmering vormen. 

Stoeptegels liggen recht

We krijgen steeds meer oudere mensen in Deurne. Die moeten zich fatsoenlijk met rollator of scootmobiel kunnen voortbewegen. Wegen en stoepen moeten goed begaanbaar zijn. Bij iedere aanpassing waar aan de weg gewerkt wordt moet hierop gelet worden. Knelpunten moeten opgelost worden. 

Droge voeten in Deurne

Het weer kunnen we niet beïnvloeden. Extreme regenval zal een probleem blijven. De Deurnese VVD wil de overlast beperken. Bij aanleg of aanpassing van riolering of wegen moet de gemeente kijken hoe overlast voorkomen kan worden. Onze inwoners willen we stimuleren om hun tuin te ontharden. Tegels eruit, groen erin! 


Delen