Kansen

De rode loper

De gemeente denkt mee

Denken in kansen is een houding. Kijk naar wat kan in plaats van wat niet kan. De afgelopen jaren hebben we hier grote stappen in gemaakt. De Deurnese VVD wil nu de volgende stap. Hoe kunnen we onze inwoners nog beter helpen? Daar moet de gemeente mee aan de slag. Moet je nog voor je paspoort naar de gemeente? Kan een hulpvraag thuis beantwoord worden? Wij willen een laagdrempelige, klantgerichte overheid. 

Samen zoeken naar oplossingen

Als er een conflict is, beginnen wij geen rechtszaak. Als er een probleem is, lossen we het samen op. We gaan met elkaar in gesprek. 

Minder regels

Het doel is regels schrappen. Niet alleen in houding meedenken maar concreet oplossen. 

Wij willen de komende vier jaar alle gemeentelijke stukken doorspitten en aanpakken. Wordt een vergunning standaard verleend? Niet meer aanvragen. Is niet duidelijk waar een regel voor dient? Afschaffen! 

Mensen maken verschil

Regels schrappen. Meedenken. In gesprek gaan. Een cultuur veranderen gaat niet van zelf. Slimmer werken vraagt energie en tijd. De Deurnese VVD wil een verbeter-manager in het management van de gemeente. Iemand die zorgt voor continue verbetering van processen en mensen. Ken je Deurne? Dan is meedenken makkelijker. Wij vinden het belangrijk dat er personeel op de gemeente werkt met een binding met Deurne. 


Delen