Boeren

Boeren

Één agrarisch industrieterrein

Het is eigenlijk heel simpel. Je wilt boeren de kans geven om te ondernemen. Maak daar ruimte voor! De Deurnese VVD is voorstander van een agrarisch industrieterrein (primag). Hier kunnen boeren ongestoord boeren. Ook mestverwerking past hier prima. Andere activiteiten horen ergens anders. Buiten dit terrein moet alles mogelijk gemaakt worden. Je kunt daar wonen, werken, zorgen of recreëren. 

Glastuinbouw ontwikkelen

Gas erop! Glas erop! We kunnen eindelijk grond verkopen. Helaas maken provincie en Europa ontwikkeling nu onmogelijk. De Deurnese VVD wil vooruit. Dit betekent grenzen opzoeken en meebewegen. Kijk samen met ondernemers en provincie wat wel kan. Voor 650 FTE werkgelegenheid en 75 miljoen euro productie blijven wij keihard vechten. 

Rotte appels aanpakken

Het buitengebied is broos. Boer en burger staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Voor ons een reden om keihard te handhaven op rotte appels. Hou je je niet aan de regels, dan word je aangepakt! 

Geen extra regels!

Wij willen gezonde familiebedrijven de ruimte geven. De landelijke en vooral de provinciale politiek leggen regel na regel op. Voor ons is het simpel. Wij willen geen aanvullende regels. Regels die door ons als gemeente eerder opgelegd zijn moeten geschrapt worden. 


Delen