Zomerbeschouwingen 2017
- 11 juli 2017

Zomerbeschouwingen 2017

Dinsdag 11 juli vonden weer de jaarlijkse zomerbeschouwingen plaats in de gemeenteraad van Deurne. Lees hieronder de bijdrage van VVD Deurne met daarin alvast een voorschot naar 2018. Via de Facebook pagina van VVD Deurne kunt u ook de live video bekijken.

Vandaag spreken wij over de jaarrekening 2016 en de kaderbrief 2017. Voor de VVD Deurne weer een mogelijkheid om U, de leden van de gemeenteraad en de mensen hier op de publieke tribune of thuis via onze Facebook live verbinding te laten weten hoe wij de komende periode in willen gaan. Voor ons valt dat samen te vatten in de opmerking “de volgende stap”.

De volgende stap omdat onze jaarrekening duidelijk maakt dat de zware jaren achter ons liggen. De financiën zijn op orde. We schrijven zwarte cijfers voor de komende jaren. We kunnen plannen uitvoeren VVD Deurne ook wil uitvoeren.

Complimenten voor het College dat ze op deze manier Deurne weer in positie hebben gebracht. In positie dus om de volgende stap te nemen.

Deze stap is niet alleen afhankelijk van de besluiten binnen deze gemeenteraad. We hebben hierin ook te maken met andere overheden die zaken voor ons bepalen. Vorige week bijvoorbeeld, met het besluit dat de provincie heeft genomen aangaande de verordening ruimte, is er weer veel voor ons bepaalt.

Voorzitter,
Naar de mening van VVD Deurne is er een historische fout begaan. Dit voorstel gaat namelijk geen bijdrage leveren aan de doelstellingen die het heeft. 86% van de Deurnese agrarische bedrijven zijn familiebdrijven. Deze familiebedrijven worden de nek omgedraaid en de veehouderij wordt daarmee niet kleinschaliger. Om nog maar te zwijgen over de verwachte natuurwinst.

Toch moeten we hier weer mee verder en ook voor deze gemeenteraad betekent het nieuwe besluiten nemen. We zijn benieuwd of en wat de besluitvorming van de provincie betekent voor onze gemeente. Voor VVD Deurne is het een zekerheid dat we de regelgeving voor de veehouderij niet nog zwaarder moeten maken.

In het kader van alles wat met het buitengebied en de hele agri-food business te maken heeft roepen we het College op om meer energie te steken in de samenwerken met Greenport (Venlo). Deurne heeft de unieke positie om van de kracht van Brainport en de kracht van Greenport te profiteren. We vragen dan ook aan het College welke acties ze in heeft gezet in het afgelopen jaar en in wil gaan zetten in het komende jaar, om deze relatie te verstevigen.

Voorzitter,
Deurne met de kerkdorpen ziet er gewoon fantastisch uit. Dat moeten we koesteren en behouden. Waar nodig moeten we dat woongenot vergroten. In de Walsberg kan dat wat betreft de fractie van de VVD echt nog beter. Met name de verkeersafwikkeling die door de komst van de tunnel bij Binderen ook nog eens gaat veranderen. Daarbij neemt het verkeer door de economische groei toe. En deze beide zaken maken dat we de kans hebben dat het woongenot echt achteruit gaat.

We moeten daarom nu actie ondernemen zodat we in de toekomst gereed zijn voor de oplossing. We roepen daarom via een motie op om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. Wij denken zelf aan een noordelijke omlegging om Walsberg heen en wie weet zijn er nog wel andere mogelijkheden. Dit plan kan dan voorgelegd worden aan deze Raad en dan kunnen we een afgewogen keuze maken.

In bereikbaarheid gaat het ons ook om de fietsenstalling rondom het station en later ook nog een fietsenstalling in het centrum van Deurne. We zien dat hier veel kosten mee gemoeid zijn en vragen ons af wat eventuele andere mogelijkheden zijn. Het kan bijna niet zo duur zijn is onze primaire reactie en de NS of ProRail moeten hier veel geld mee verdienen.

Gereed zijn voor de toekomst gaat ook over sociaal zijn. En voor de VVD is werk nog altijd de beste sociale voorziening. Nu Senzer verantwoordelijk is voor de mensen met een bijstandsuitkering lijkt het ons noodzakelijk om snel tot screening te komen. Hoe zit dit bestand eruit? Wie heeft er arbeidspotentieel en om hoeveel mensen gaat het? Wat moeten we doen om deze mensen te helpen aan een baan? Wij komen daarom met een motie waarin we oproepen deze screening in 2018 voor alle bijstandsgerechtigden uit Deurne uit te voeren zodat we als gemeenteraad weten waar we over praten en sociale oplossingen kunnen bieden.

Een volgende stap willen we ook maken als het gaat om de ondersteuning van evenementen. Duidelijker omschrijven wat we doen voor evenementen en hier ook de exposure voor krijgen. Uit beantwoording van onze raadsvragen over grote evenementen blijkt dat de Gemeente al van alles doet. Evenementen mogelijk maken in Deurne hoort voor ons bij een mooie woongemeente zijn. Daarom roepen we het College op in de commissie een opiniërend beraad te organiseren over de ondersteuning van evenementen.

Waar wij ook vraagtekens bij zetten is de energie rondom het centrum van Deurne. VVD Deurne is met gratis parkeren gekomen in Deurne en dat uiteindelijk met steun van andere partijen mogelijk gemaakt. De voorwaarde die wij daaraan hebben verbonden is inzet van de ondernemers en vastgoedeigenaren om hier wat van te maken. Ook zij moesten stappen zetten om tot een levendiger centrum te komen. We zijn benieuwd wat hiervan terecht gekomen is.

Niet alleen buiten de muren van dit gemeentehuis merken we dat het steeds beter gaat. Ook binnen dit gemeentehuis worden extra eisen gesteld aan het ambtelijk apparaat. In de kadernota vraagt u aandacht voor twee zaken.

Als eerste de verbouwing van het gemeentehuis. De noodklok wordt geluid, omdat we niet meer aan de brandveiligheidregels voldoen. Regels die we anderen wel opleggen. Dat kan natuurlijk niet en daar moet actie op ondernomen worden.

Wij zetten grote vraagtekens bij de EUR 500.000,- die u vraagt om beschikbaar te stellen voor externe inhuur. We begrijpen dat het nodig is om enige flexibiliteit te hebben. Toch vinden we dit een behoorlijk bedrag vergeleken met alle externe inhuur van afgelopen jaar. We willen als raad ons budgetrecht niet zomaar verspelen. Daarom vragen wij om meer duidelijkheid over deze post.

Voorzitter,
De laatste opmerking die we maken gaat over het offer dat we enkele jaren geleden gevraagd hebben aan onze inwoners. Een offer waarbij we de lasten en belastingen flink hebben moeten verzwaren. Dit offer hebben we al voor een deel teruggegeven aan de inwoners van Deurne. En zo hoort dat ook. In goede tijden horen de burgers ook gewoon te profiteren van lagere lasten.

We roepen het college dan ook op om de lasten nog verder terug te brengen en in kaart te brengen wat er nodig is om de lasten terug te brengen naar het niveau 2010. Toen zijn we begonnen flinke offers te vragen en het is tijd om inwoners terug te geven wat van hen is.

Voorzitter,
Deurne is een prachtige gemeente waar het goed wonen is. Waar veel bedrijvigheid is en hard werkende mensen wonen. Deurne is een actieve gemeente waar veel sport bedreven wordt en altijd wat te doen is.

Wij als VVD Deurne koesteren dat en willen dat ook graag behouden. Daarom blijven wij werken aan dat mooie Deurne. Blijven we werken aan nieuwe projecten en het oplossen van problemen. Daarom is het werk dat VVD Deurne doet nooit klaar. Want hoe trots we ook op Deurne zijn voorzitter, het kan altijd beter!

Namens de VVD fractie,

Jeroen van Lierop, fractievoorzitter


Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!