boeren
- 14 maart 2018

ZLTO debat: Er valt iets te kiezen voor de boeren!

Jeroen van Lierop ging als woordvoerder buitengebied namens VVD Deurne in debat bij het ZLTO & AJK De Peel debat op maandag 12 maart. Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het buitengebied. Jeroen begon zijn voorstelronde met zijn drijfveer voor de Deurnese boeren: ''Een jaar geleden had ik niet verwacht hier te staan als woordvoerder buitengebied. Totdat de provincie met allerlei idiote plannen kwam, waarbij ik me genoodzaakt voelde om een stevig debat aan te gaan met onze VVD collega's in Den Bosch''. Wat volgde was een intensieve periode waarin Jeroen het dossier buitengebied zowel in Deurne als in Den Bosch de belangen sterk heeft behartigd.

Het debat kwam op gang toen varkenshouder Van Leeuwen stelde dat gemeente Deurne het bedrijf van hem alle perspectief ontnomen heeft. Jeroen wijst Van Leeuwen erop dat de Deurnese politiek beslist niet Van Leeuwens bedrijf het leven onmogelijk wil maken. ,,Dat is een misverstand. De onrust is veroorzaakt door mensen in uw omgeving.'' Overigens kan Van Lierop het niet nalaten om toch nog even het CDA te kapittelen, die in zijn ogen onvoldoende duidelijk maakt wat het nu echt wil: wel of geen extra regels vanuit de gemeente. ,,Zij scheppen daardoor nog meer onrust.''

Wat VVD Deurne absoluut voor wil waken is extra regels bovenop de provinciale, landelijke en Europese wetgeving. Daar zullen wij ons hard voor blijven maken!

Daarnaast pleit Jeroen er terecht voor dat overheden NIET op de stoel moeten gaan zitten van ondernemers. De gemeente gaat niet over businessplannen, haalbaarheid van marktmodellen en het creëren van innovatie. Laat dat aan de ondernemers over! Als gemeente moeten we vooral ruimte bieden. Ruimte bieden aan ondernemers om goede plannen te ontwikkelen en die ook vervolgens te faciliteren. Wij zien dan ook geen heil in transitiemanagers en extra koffiemomentjes om samen met boeren te kijken naar omschakeling. VVD Deurne wil vooral ruimte bieden: laat ondernemers ondernemen!

Foto's van het debat vindt u uiteraard in ons fotoalbum!