Finance
- 21 december 2021

Woonlasten in gemeente Deurne nemen af

Deze week publiceerde de vereniging Eigen Huis een onderzoek naar de woonlasten in 2022. Uit dit onderzoek blijkt dat de lasten in Deurne komend jaar licht afnemen (-0,1%) terwijl deze in de rest van Nederland met gemiddeld 2,5% stijgen. 

Is dat bijzonder? Nou jà dus! Als je nagaat dat Deurne haar financiën niet op orde had toen we in 2014 toetraden tot de coalitie, sterker praktisch failliet was en bijna onder toezicht stond van de provincie dan is dit een prestatie van formaat. 

Hoe we dat hebben aangepakt? Simpel; we hebben een wethouder geleverd op de portefeuilles financiën, zorg (grootste kostenpost), afval en sociale zaken. En alhoewel we wisten dat we hiermee niet zo vaak de krant gingen halen als andere partijen, maakte dit wel dat we écht verschil konden gaan maken. 

In onze eerste periode (2014-2018) hebben we de financiën op orde gebracht ✅. In de volgende periode (2018-1022) hebben we gezorgd voor stabiliteit en borging. Hierbij hebben we gestuurd op stabiele en betaalbare woonlasten. Daar waar de lasten in buurgemeenten in rap tempo stegen als gevolg van de enorme kostentoename voor (jeugd)zorg, bleven deze in de gemeente Deurne stabiel ✅. Sterker, niet alleen zitten we weer goed in de reserves, ook hebben geld vrij kunnen maken voor maatschappelijke voorzieningen zoals een nieuw zwembad en nieuwe sportvelden.

Het gaat dus financieel goed met de gemeente Deurne en ons doel is dan ook om dat zo te laten blijven en zelfs nog beter te laten worden. In de komende periode, mocht het ons gegund zijn, willen wij de woonlasten per huishouden zelfs gaan verlagen! Dat kan ook en is als blauwe draad terug te zien in ons verkiezingsprogramma.

De basis is gelegd, nu is het tijd om te gaan profiteren. 

#blijftgoedwordtbeter


Delen