woningbouw, het eerlijke verhaal
- 15 mei 2023

Woningbouw, het eerlijke verhaal

De roep om woningen is nog nooit zo groot geweest. De fractie Deurnese VVD is dit jaar gestart met een ronde door Deurne en overal klinkt hetzelfde geluid: starters maken nauwelijks kans op een betaalbare woning en senioren vinden maar moeilijk een plekje in hun vertrouwde wijk, met de juiste voorzieningen en aanpassingen. Onze regio heeft een grote opgave, meer dan 100.000 woningen moeten er in de komende 10 tot 20 jaar bijkomen waarvan zo'n 60.000 in en om Eindhoven. En de overige 40.000? Dat is de vraag.... en voor Deurne ook de kans. Want met onze ligging is onze gemeente de verbinding tussen 'Brainport’ en ‘Greenport’. Dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden, ook door onze gemeenteraad. Hoe groot mag Deurne worden? En wat is er nodig om onze gemeente toekomstbestendig te maken? Hoe kunnen we uitbreiden zonder ons dorpse karakter te verliezen? Zomaar een greep uit een aantal belangrijke vragen rondom de schaarse ruimte die er is. In het raadsprogramma wordt de ambitie uitgesproken om ook aan de randen uit te breiden. Dat betekent dat er vanuit de provincie medewerking moet komen én de broodnodige financiering. Bouwen in het buitengebied, betekent ook kijken naar wegen, verbinding, grond,- en waterbeleid, stikstof, leefbaarheid, voorzieningen en ga zo maar door. Het op korte termijn aanwijzen van een locatie als bouwgrond, hoe praktisch dit ook lijkt, is dus niet zo eenvoudig. Het vraagt gedegen onderzoek waarin de belangen van alle inwoners meegenomen worden. Jong, oud, alleenstaand of als gezin met 5 kinderen. Van Helenaveen tot de Walsberg en van de Neerkant tot aan Zeilberg, leefbaarheid en duurzaamheid is voor iedereen van belang. De Deurnese VVD kiest daarom voor een goed en gedegen plan waarin eenieders belangen worden meegenomen. Dat kost tijd, onderzoek en capaciteit maar betekent op de langere termijn een fijner, gezonder en beter Deurne.


Delen