Senzer
- 19 januari 2022

Werken loont

Ook in het afgelopen jaar heeft Deurne meer mensen uit de bijstand gekregen. Een prestatie van formaat wanneer je bedenkt dat de cijfers er in anderen gemeenten heel anders voor staan. In tijden van crisis leer je de mens kennen wordt wel eens gezegd. 

In onze gemeente zien we initiatieven ontstaan vanuit ondernemers en samenwerkingen met o.a. LEEF waardoor jeugd aan het werk geholpen is. Niet door moeizame trajecten maar met mensen die met de voeten in de klei staan, een luisterend oor bieden en meedenken. Ook VVD-wethouder Schlösser gaf de projecten een stevige steun in de rug door uitkeringsgerechtigden te laten werken zonder verlies van hun uitkering. Werken is namelijk niet alleen sociaal goed voor je, ook in je portemonnee moet je het voelen. 

Wat kan er wel? En hoe komen we daar? Dat zijn de vragen waar het om draait. Wij omarmen deze initiatieven want vaak komen de beste ideeën uit de praktijk. 

Toch zien we een groep hardwerkende inwoners die moeilijk kunnen rondkomen. Teveel verdienen om in aanmerking te komen voor (lokale) toeslagen om zo onderaan de streep net zo veel of zelfs minder overhouden dan de minima. Dat willen we beter en eerlijker regelen. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. 

Wie hulp nodig heeft krijgt deze dichtbij en deskundig. Dat geldt ook voor nieuwkomers. In de nieuwe inburgeringswet worden hogere eisen gesteld aan taal en meedoen. Dat vergroot de kansen om optimaal deel te kunnen nemen aan de samenleving. De meeste statushouders zijn hier zeer dankbaar voor en grijpen de hulp met beide handen aan. Voor die enkeling die dit weigert volgt een korting op de uitkering. Ook hier laat de VVD zien dat een humaan beleid alleen goed uitgevoerd kan worden met gezond financieel verstand. 

De Deurnese VVD blijft goed, wordt beter