Week 2: Update AZC Deurne
- 25 juni 2016

Week 2: Update AZC Deurne

Bewonersavond Vlierden

Afgelopen week heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de inwoners van Vlierden in ’t Huis te Vlierden. Deze bijeenkomst is georganiseerd door Samen Vlierden. Hierbij waren aanwezig de gemeente Deurne, het COA en de politie. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel vragen beantwoord. Dorpsraad Samen Vlierden zal een werkgroep in het leven roepen waarin Vlierdenaren kunnen deelnemen om input te leveren voor het bestuursakkoord. Wilt u zich aanmelden voor deze werkgroep geeft u zich dan op bij Samen Vlierden via secretariaat@dorpsraadvlierden.nl.

Het bestuursakkoord

Het bestuursakkoord moet nog worden opgesteld. Daarin kunnen allerlei praktische zaken omtrent veiligheid, communicatie, onderwijs en financiën geregeld worden. VVD-Deurne roept iedereen op om zich te bemoeien met de bestuursovereenkomst en input te leveren voor deze overeenkomst. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen of ‘aanzetten’ van extra lantaarnpalen, perceelsafscheiding, toegangswegen, onderwijs, aanspreekpunt, etc.

Wij gaan graag met u in gesprek over de invulling van deze overeenkomst. Mail ons uw wensen en input door of maak een afspraak met ons om een en ander te bespreken.

Klankbordgroep omwonenden en bewoners

De gemeente Deurne zal sowieso nog in gesprek gaan met een afvaardiging van de Berkenstraat/Wilgenhof, de Vlierdenseweg en Thuiszorg Samen Verder/ORO om input op te halen welke in het bestuursakkoord verwerkt kan worden.

Informatie omtrent de procedure

De gemeente heeft toegezegd dat er een tijdslijn zal worden geschetst van de procedure welke nog doorlopen moet worden. Daarbij zal ook kenbaar gemaakt worden op welke mogelijke wijze inwoners bezwaar kunnen maken. Zodra deze informatie beschikbaar is zullen wij deze uiteraard met u delen via onze website.

Vrijwilligers

Inmiddels hebben zich al verschillende inwoners van Deurne gemeld als vrijwilliger om de vluchtelingen te helpen. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden via vluchtelingenopvang@deurne.nl.


Delen
Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!