Nieuwe woningen
- 21 april 2022

Verdubbeling 1800 woningen onrealistisch?

Toen wij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ons verkiezingsprogramma “Deurne, blijft goed – wordt beter” de wereld in slingerden, kregen wij op verschillende punten veel reacties. Een van die punten was ons plan om de voor Deurne geplande 1800 nieuwe woningen te verdubbelen. Onrealistisch! Grootheidswaanzin! Althans, dat werd beweerd door enkelen. We leggen graag uit hoe wij tot dit plan zijn gekomen. 

Het is namelijk niet zomaar een proefballonnetje om de grote woningbehoefte van de gemeente Deurne vlot te trekken. We meenden, en menen het echt. Het realisme ervan begint ook steeds breder in Deurne te landen. Een voorbeeld hiervan is het artikel van het ED van afgelopen week, met constateringen als “Daarom zullen er voor 2040 ook zo’n 17.000 woningen gebouwd moeten worden op het platteland in De Peel en De Kempen.” 

,,Deze plannen zijn allerminst een bedreiging voor de plattelandsgemeenten in deze regio", aldus lector Cees-Jan Pen van de Fontys Hogescholen. ,,Een groot deel van die woningen, ik denk wel driekwart van het totaal, kan in en rond de dorpscentra worden gebouwd. Dat betekent geen aantasting van de leefbaarheid van de kleine kernen maar juist een enorme impuls.” 

Omgerekend zijn zulke hoge aantallen ook helemaal geen verrassing. In het coalitieakkoord hadden VVD, D66, CDA en CU al afgesproken 100.000 woningen per jaar extra te bouwen in Nederland. In De Bouwagenda van Hugo de Jonge staat nu dat dit aantal vanaf 2024 gehaald moet worden. Als je dit voornemen als blauwdruk neemt voor de bouwopgave van Deurne voor de komende jaren is een verdubbeling van die 1800 woningen zo kloppend als een zwerende vinger. 

Een vooruitziende blik dus? Daar geloven wij niet in. Wel in pragmatisme en een stip op de horizon durven zetten. We moeten per direct aan de slag met locaties aanwijzen waar wij woningbouw geschikt vinden. Te beginnen met gronden die in bezit zijn van de gemeente. Daarnaast moeten we helder krijgen bij de provincie waar volgens hen mogelijkheden liggen en de weg vrij maken voor ontwikkelaars om datgene te doen waar zij goed in zijn. Als we willen blijven voldoen aan de behoefte van Deurne en het voorzieningen niveau op peil willen blijven houden is er geen tijd te verliezen!