Huis voor de Samenleving
- 17 september 2019

Verbouwing Gemeentehuis naar een Huis voor de Samenleving

Het gemeentehuis gaat verbouwd worden, dat staat vast en is ook nodig. Het is niet meer brandveilig en voorziet niet meer in de huidige behoeften van onze inwoners, ambtenaren en partners die gevestigd zijn in het gemeentehuis.

De Raad heeft ingestemd met het budget en de kaders waar het nieuwe Huis voor de Samenleving aan moet voldoen. Het moet een toekomstbestendig, transparant huis worden waarbij onze inwoners en partners gastvrij worden ontvangen. Het gaat dus verder dan een verbouwing. Ook de werkwijze en dienstverlening wordt aangepast. We moeten ons allemaal  welkom en thuis kunnen voelen in het verbouwde gemeentehuis.

In 2018 is een ontwerpgroep van start gegaan met een eerste ontwerp. In de commissie bestuur worden de raads- en commissieleden op de hoogte gehouden van de vorderingen.

De meerderheid van de partijen was het er niet mee eens dat het voorstel in juli in de Raad behandeld zou worden. De projectgroep stelde voor om een werksessie te houden waarin een aantal varianten besproken konden worden. Iedereen kon zijn zegje doen en aangeven wat hij/zij wel of niet doorgevoerd wilde hebben. Op deze manier moet over ieder vraagstuk consensus worden bereikt. U ziet het al voor zich. De ene partij wil bijvoorbeeld vooral geen trap in de hal, de andere partij vindt het prachtig. Zoveel mensen, zoveel wensen…Wij zijn van mening dat het niet aan ons is om invulling te geven aan het ontwerp. Wel vinden wij het belangrijk dat het budget en de kaders bewaakt worden. Dat is onze taak. 

Wij hebben dan ook als enige partij niet ingestemd met het voorstel om het proces te wijzigen waarbij maandelijks dergelijke werksessies gehouden worden. 

Wij willen vooral niet op de stoel van de architect gaan zitten. Het is de rol van de portefeuillehouder om de operationele kant te bewaken. Wij zien erop toe dat deze rol ook gepakt wordt. Bovendien vinden we dat dit onderwerp in het openbaar, dus in een commissievergadering, besproken moet worden.


Delen