Gezondheid
- 19 januari 2022

Van zorg naar gezondheid

Zorg dichtbij huis. Het lijkt een open deur: want zeker voor diegene die vaak of structureel hulp nodig hebben is het belangrijk dat zij dichtbij huis terecht kunnen. Soms is dit letterlijk in huis door een gezins,-jongerencoach of wijkverpleging waar men in de vertrouwde omgeving deskundige hulp heeft. Toch is dit niet overal zo geregeld als in onze gemeente Deurne. Door diverse organisaties en hulpverleners letterlijk bij elkaar te laten werken in het gemeentehuis, straks ons huis van de samenleving, is het mogelijk om iemand optimaal van passende hulp te voorzien.  

De meeste mensen willen het liefste zelfstandig en op hun eigen manier hun leven leiden. En meestal kan dat ook. Vaak kunnen familie, buren of vrienden elkaar helpen. Elkaar een luisterend oor en een helpende hand bieden is heel normaal. En daar waar inwoners dit structureel doen en mantelzorger zijn voor een naaste bieden we ondersteuning vanuit diezelfde centrale plek. 

Het oerwoud aan regeltjes maakt zorg vaak ingewikkeld en duur. Door slim VVD beleid is er al 1,5 jaar gestuurd op doorverwijzing naar de WetLangdurigeZorg. Inwoners die chronisch ziek zijn krijgen de zorg die ze nodig hebben vanuit het rijk betaald, in plaats van de gemeente. Zo blijft de WMO betaalbaar en hoeven inwoners niet structureel te herhalen wat al gezegd en bekend is.  

Het is nu tijd voor de volgende stap: toewerken naar een gezonder Deurne. Kinderen vanaf 4 jaar die minstens 1 keer per week sporten. Overgewicht proberen te voorkomen en sturen op preventie. Meer aandacht voor lichamelijk, sociaal en mentaal welzijn. Zo kunnen we over 4 jaar niet alleen zeggen dat we koploper zijn in de zorg maar ook een van de gezondste gemeenten van Nederland!