Neerkant luchtfoto
- 22 augustus 2016

Twee miljoen euro voor Neerkant

Eindelijk wordt het centrum van Neerkant opgeknapt.

Door het mislopen van de IDOP subsidie in 2009  is het centrum van Neerkant als enig kerkdorp van Deurne nog niet opgeknapt. Neerkant heeft het authentieke dorpsbeeld al verloren door de vele vernielingen tijdens de oorlog. Het straatbeeld van de Dorpsstraat is gebruiksonvriendelijk, niet aantrekkelijk en onveilig.

Leefbaar en Vitaal Neerkant heeft enkele doelen uitgewerkt om tot een verbetering van de Dorpsstraat te komen. Zo is het voornemen geuit om de straat een fraaier uiterlijk te geven met mooie verlichting, klinkers te gebruiken voor het wegdek, de straat visueel te verkleinen met  bomen en shared spaces en een 30 km zone in te voeren.

De doelen zijn uitgebreid met een bomen- en verlichtingsplan voor heel  Neerkant in plaats van enkel voor de Dorpsstraat. De gemeente Deurne heeft een bijdrage van € 783.000,-  voor de herinrichting beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de riolering  en het wegdek.

In het nieuwe plan brengt de Neerkantse gemeenschap via Leefbaar en Vitaal Neerkant via zelfwerkzaamheid en de inzet van cofinanciering een deel van de belangrijk deel van bijdrage in. Het college is erg te spreken over deze inspanningen.

Ook de bomen die zijn omgewaaid tijdens de storm van 2010 worden meegenomen in het bomen- en beheersplan. Op korte termijn zal de wethouder bekijken of deze bomen niet versneld aangepakt kunnen worden.

Ook is het verlichtingsplan opgepakt door het college. Na de zomervakantie zal de totale straatverlichting in Neerkant worden voorzien van ledverlichting. Deze investering zal in de toekomst ook een energiebesparing opleveren.

VVD Deurne kan vol lof zijn over het vele werk dat de werkgroepen en de stuurgroep van Leefbaar en Vitaal Neerkant hebben gedaan. Naast de vele vergaderingen en georganiseerde bijeenkomsten voor alle inwoners in Neerkant, is er heel veel veld- en tekenwerk verricht.

Zo zijn bijvoorbeeld alle bomen en straatverlichting in kaart gebracht, zodat het voor de gemeente heel gemakkelijk is een beeld te vormen van de situatie. Op die manier kan er snel ingesprongen worden waar dat noodzakelijk is. Ook zijn alle VAB’s in kaart gebracht en zou de werkgroep verbondenheid zo snel mogelijk willen beginnen met het uitrollen van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. In Neerkant is men ook volop bezig een zorgwoonplan te realiseren voor de ouderen die heel graag in het dorp willen blijven wonen.

Zelf- en eigenredzaamheid zijn in Neerkant niet vreemd er wordt volop gedacht in kansen en mogelijkheden.

Chapeau voor Neerkant.