Toekomst Deurne met Veerkrachtig Bestuur
- 5 april 2017

Toekomst Deurne met Veerkrachtig Bestuur

In opdracht van de Provincie is de voorlopige toekomst van Deurne in beeld gebracht. Centrale vraag was dan ook of Deurne veerkrachtig genoeg is om de uitdagingen in de toekomst zelfstandig aan te kunnen. Om ervoor te zorgen dat het een breed gedragen visie zou worden, is ook aan inwoners, ondernemersverenigingen, ZLTO en diverse maatschappelijke partners gevraagd om hun visie te geven.
 
VVD Deurne is trots op onze krachtige gemeente, die de zaken in algemene zin goed op orde heeft. Deurne is krachtig en als voorloper uit de crisis gekomen. Deurne heeft een goed woonklimaat en er wordt weer veel gebouwd. Deurne is gewoon een gaaf dorp!

In de toekomst komen er naast de lokale opgaven ook opgaven aan de orde die beter regionaal aangepakt kunnen worden. Indien samenwerking leidt tot een financiële of kwalitatieve verbetering voor onze inwoners is VVD Deurne daar voorstander van.

Helmond heeft in de regio haar eigen rol met andere problematiek. Wij zien dan ook meer in samenwerking met de Peelgemeenten en met name Asten en Someren. Voor Deurne zien wij een verbindende rol weggelegd die haar hand kan uitreiken naar de omliggende Peelgemeenten. Het is aan onze buurgemeenten zelf om aan te geven wat ze daar mee willen doen.


Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!