Museum de Wieger Deurne - © Tom Oomen
- 24 december 2018

Subsidie Museum de Wieger

De afgelopen jaren heeft Museum de Wieger het mede door bezuinigingen zwaar gehad. Zeker de bezuinigingen die tijdens de crisis zijn doorgevoerd hebben hun sporen achter gelaten. Het bestuur van de Wieger heeft aangegeven met de huidige subsidieregeling niet meer verder te kunnen.

Onder begeleiding van een extern bureau is er een ondernemersplan opgesteld voor de komende jaren waarbij 2019 als transitiejaar wordt gezien. In dit jaar moeten er een aantal stappen genomen worden om ervoor te zorgen dat De Wieger weer een professionele organisatie krijgt, er verbeteringen aan het pand worden uitgevoerd en er acties worden genomen om het aantal bezoekers omhoog te krijgen.

In het ondernemersplan wordt door De Wieger naar een éénmalige subsidie voor 2019 gevraagd en wordt verwezen naar een structurele subsidie voor de jaren erna. De Deurnese VVD is van mening dat het museum niet alleen kan bestaan van subsidies, maar dat het een inspanning moet zijn van beide partijen.

Om het bestuur de kans te geven De Wieger “nieuw leven” in te blazen hebben we ingestemd met de incidentele subsidie van € 119.500. Daarnaast zal de structurele subsidie pas definitief worden toegekend als De Wieger heeft laten zien dat ze de plannen uit het ondernemersplan voor 2019 waar hebben kunnen maken en de bijbehorende inzet hebben getoond. Een tussentijdse evaluatie medio 2019 zal de commissie informeren over de stand van zaken.