Bouwvakkers
- 15 augustus 2017

Snellere screening van mensen in de bijstand dankzij VVD Deurne

Tijdens de raadsvergadering van juli is er een motie aangenomen van VVD Deurne, die ervoor zorgt dat mensen in de bijstand sneller gescreend gaan worden. Screenen betekent dat je de totale groep bijstandsgerechtigden beter in beeld gaat brengen. Je gaat met de mensen die in de bijstand zitten actief het gesprek aan, om te kijken wat voor soort betaald werk of vrijwilligerswerk het beste bij hen past.

In Deurne zitten momenteel ongeveer 148 mensen in de langdurige bijstand. Sinds 2015 is de VVD-wet Tegenprestatie van kracht, wat betekent dat iedereen met een uitkering een tegenprestatie moet leveren. Een tegenprestatie kan zijn betaald werk, maar kan ook vrijwilligerswerk betekenen. Het is inmiddels bewezen dat de wet Tegenprestatie werkt. Via vrijwilligerswerk komen bijstandsgerechtigden weer onder de mensen en in een ritme, waardoor een stap naar een vaste baan weer groter is. De tegenprestatie is wettelijk verplicht, wanneer dit niet gebeurd kan op termijn de uitkering volledig stopgezet worden.

Het screenen van Deurnese bijstandsgerechtigden wordt uitgevoerd door werkbedrijf Senzer en is erg arbeidsintensief. Veel van deze mensen zitten al lange tijd in de bijstand. Op dit moment heeft Senzer te weinig capaciteit, waardoor de 148 mensen pas in 2020 gescreend zijn. Dat is voor VVD Deurne onacceptabel, zeker nu er zoveel vraag naar arbeid is. Vandaar dat wij de motie ingediend hebben, dat de totale screening binnen 1,5 jaar afgerond moet zijn.

Met onze motie hebben wij het tijdstip dus flink naar voren gehaald. Wethouder Marnix kan nu vooruit en dit samen met Senzer oppakken. VVD Deurne wil iedereen een het werk! Werk is en blijft immers de beste sociale voorziening!


Delen