Knoflookpad Deurne
- 20 augustus 2021

Snelheid randwegen Deurne toch niet van 50 naar 70!

In 2018 heeft het college van Deurne besloten de maximum snelheid op het Knoflookpad en een deel van de overige randwegen te verhogen van 50km/u naar 70km/u. Dit besluit werd genomen op basis van de conclusie uit een zeer uitgebreid verkeersonderzoek. Wij stonden en staan volledig achter dit verkeersonderzoek en waren dan ook blij met de voorgenomen snelheidsverhoging.

De effecten van de snelheidsverhoging zouden positief zijn ten aanzien van een beter gebruik van deze wegen. Op andere wegen in de kern van Deurne zou het verkeer afnemen. Ook zou het totaal aantal ernstig geluidgehinderden afnemen. Oplossingen voor knelpunten dus, waar inwoners van Deurne veel last van hebben.

Het college heeft nu toch besloten om geen uitvoering te geven aan de snelheidsverhoging en de bestaande snelheid van 50km/u te handhaven. Dit besluit is zonder ook maar 1 argument genomen. Toen wij een aantal maanden geleden een motie indienden om de snelheidsverhoging toch door te laten gaan stemden alle andere partijen tegen

Het college en de overige politieke partijen van Deurne kiezen voor het weren van verkeer van de randwegen en schepen zo het centrum op met een veel te hoge verkeersdruk. Wij kiezen juist voor het stimuleren van het gebruik van de randwegen. Daar blijven wij voor strijden en hebben daarom ook raadsvragen gesteld.