3 koeien in wei
- 21 juni 2022

Perspectief voor de boeren

Stikstof, een probleem wat niet alleen Deurne, De Peel of Nederland aangaat. Het speelt wereldwijd. Voor Nederland geldt dat de bodem voornamelijk belast wordt door stikstof afkomstig van dierlijke mest. Voornamelijk, want het is niet de enige oorzaak. Ook verbrandingsmotoren zoals in auto’s , boten en vliegtuigen en de industrie dragen bij aan deze vervuiling.
Dat we iets aan deze problematiek moeten doen met z’n allen mag duidelijk zijn, willen we de natuur een kans geven om te herstellen. Puur feitelijk is er niet eens een keuze, we moeten ermee aan de slag!
De cruciale vraag is natuurlijk hoe. Hoe gaan we dit doen? Dat is geen eenvoudige vraag met een nog veel lastiger antwoord. Ingrijpen heeft impact. Wij als Deurnese VVD willen niet zomaar onbezonnen onze boeren uitkopen.


Perspectief is wat ons betreft het kernwoord wat we terug willen en moeten zien in de plannen. Perspectief voor ondernemers die verder willen door met innovatieve oplossingen te werken aan de vermindering van de stikstofuitstoot. Perspectief voor ondernemers die weliswaar tegen de natuurgebieden aanzitten maar open staan voor verandering of indien noodzakelijk verplaatsing. Perspectief voor ondernemers die bereid zijn om te stoppen.
Wij als Deurnese VVD steken onze kop niet in het zand, er ligt een opgave en een doelstelling en daar moet aan gewerkt worden. We gaan niet als een Don Quichot vechten tegen de windmolens met allerlei beloftes gestoeld op de sentimenten van vandaag de dag. Wij snappen de zorgen en onrust die er leeft maar rust bewaren en zorgen voor een zo goed mogelijke uitwerking van de plannen op lokaal niveau is wat ons betreft prioriteit.
De startnotitie van onze minister Christiane vd Wal is een eerste stap die heel veel stof heeft doen opwaaien. De uitwerking van de plannen ligt echter bij onze provincie. Daar, bij de provincie kunnen wij als lokale partij wél het verschil maken. Samen gebied voor gebied in kaart brengen en met de bewoners en ondernemers in dit gebied de dialoog aangaan. In goed overleg kunnen we afspraken maken en de doelstellingen verwezenlijken waarbij alle belanghebbende partijen worden betrokken.


In onze gesprekken met de fractie van VVD Brabant blijkt dat de richting die de provincie al in 2017 heeft ingezet grotendeels aansluit bij de plannen van het Kabinet. Uitgangspunt was en is daarbij dat ondernemers in Brabant die mee willen, ook mee moeten kunnen in deze transitie.


Tot slot is stikstof niet alleen een probleem van en voor de boeren in Nederland. Ook over de grens worden plannen gemaakt om de stikstofuitstoot te reduceren. En ook andere sectoren zullen hier binnenkort mee te maken krijgen. Samen zullen we met alle betrokken partijen onze schouders hier onder moeten zetten om Brabant open te houden en om een
balans te vinden die past bij Brabant. Wij gaan deze uitdaging in ieder geval niet uit de weg en gaan graag met onze Deurnese ondernemers hiermee aan de slag. Alleen door dit samen te doen blijft Deurne goed, maar wordt het beter.