Boeren in Deurne mestfraude
- 22 november 2017

Opinie van Jeroen: Boeren zijn geen criminelen

Onderstaande opinie is op 22 november geplaatst in het ED. Boeren zijn namelijk geen criminelen.

Het NRC heeft afgelopen zaterdag stevig haar best gedaan om burgers en boeren nog verder tegen elkaar op te zetten. Helaas is ze dat gelukt. Met een journalistiek onverantwoorde vooringenomenheid, heeft NRC de kant gekozen van milieuactivisten en tegenstanders van agrarisch ondernemerschap. Het NRC voedt daarmee een niet bestaand conflict.

Als raadslid van Deurne, een gemeente met veel hardwerkende én vooral eerlijk werkende boeren, steekt mij dat intens. Niet in de laatste plaats omdat feitelijk alle partijen streven naar hetzelfde. Een schoner milieu, goede gezondheid en de aanpak van rotte appels.

Wat is er aan de hand? Boeren zijn bezig met een transitie naar schoon, gezond boeren. Welwillende boeren die hun uiterste best doen om binnen regels te ondernemen. Ik ontken niet dat daar ook rotte appels bij zitten. Die moeten zo hard mogelijk aangepakt worden. Rotte appels tot standaard verheffen, en alle agrarische ondernemers over een kam scheren, kan en mag nooit gebeuren.

Toch gebeurt dat iedere keer weer door de tegenstanders. Een open discussie waarbij een voor alle partijen goede oplossing gevonden wordt zou iedereen sieren. Ik vind het dan ook oprecht jammer dat er partijen zijn die vanuit een verkokerde visie kijken. Het is alles of niets, zwart of wit.

Boeren die met hart en ziel bezig zijn om op een eerlijke manier hun vak uit te oefenen verdienen onze steun. In een sfeer waarin deze boeren weg gezet worden als halve criminelen komen we nooit tot een werkbare oplossing.

De oplossing zit hem in de nuance. Zoek gezamenlijk naar de harde aanpak van de rotte appels en laat goedwillende agrarische ondernemers doen waar ze goed in zijn. Zorgen voor onze dagelijkse voeding.

Ik roep daarom iedereen op om aan te sluiten en mee te denken. Zoek mee naar een werkbaar alternatief waarbij schoon milieu, goede gezondheid en agrarisch ondernemerschap hand in hand gaan. U kunt contact opnemen via jeroen@vvd-deurne.nl