Wethouder Marnix met ouderen
- 4 februari 2021

Onze zorg motie is aangenomen!

Op 22 december is onze motie ‘Inwoners medeverantwoordelijk maken voor doelen op zorg’ aangenomen. Wat dit betekent voor jou als inwoner van Deurne leggen we graag uit.

Het afgelopen jaar maakt meer dan ooit zichtbaar hoe kwetsbaar en van vitaal belang onze zorg en ondersteuning is. Het virus raakt ons allemaal door verlies, ziekte maar zeker ook economische en sociale gevolgen. We leven in een land met kwalitatief goede en passende hulpverlening van jong tot oud. Binnen onze gemeente biedt Zorg in Deurne huishoudelijke hulp, begeleiding, jeugdzorg en andere wmo-ondersteuning vanuit 1 plek, in ons gemeentehuis.

Deze voorzieningen worden betaald uit gemeenschapsgeld. Zorgvragers betalen hiervoor een vast, laag abonnementstarief. Dit om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen door stapeling van diverse bijdragen aan zorg. Onder meer door de vergrijzing lopen de kosten voor de overheid echter sterk op en dreigt de hulp onbetaalbaar te worden.

Wanneer je iemands welzijn vergroot, verklein je de zorgvraag. Welzijn, geluksgevoel wordt gevormd door kunnen leven op je eigen manier. Meedoen in de maatschappij. Gezien en gehoord worden. Het trotse gevoel van het bereiken van een doel. Zaken die je niet uit een indicatie kunt halen maar we met elkaar moeten maken. Door naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en in vrijheid te kunnen leven met de verantwoordelijkheden die daarbij horen. 

En dat is precies waar onze motie om draait; inwoners medeverantwoordelijk maken voor de doelen op zorg. In gesprek gaan en vragen stellen, zodat men zich de vraag gaat stellen: ga ik deze (financiële) hulp vragen omdat ik er recht op heb óf omdat ik deze nodig heb? Allemaal om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, ook voor de volgende generaties!