Station Deurne
- 22 september 2018

Nu al parkeerproblemen bij plannen Stationslaan / Spoorlaan?

De bestemmingsplanprocedure voor het nieuwe plan Stationslaan / Spoorlaan is in volle gang. Met het dossier Lagekerk in het achterhoofd hebben we extra aandacht voor dit probleem. De omgeving, en ook de Deurnese VVD, zet nu al vraagtekens bij de plannen. Ook volgens bezwaarmakers kleven er parkeertechnisch nogal wat haken en ogen aan het plan.

De Deurnese VVD heeft daarom enkele vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Verhees. Twee vragen stonden centraal:

  1. Is het onderzoek in de carnavalsvakantie afgenomen?
  2. Is de Kiss en Ride strook meegenomen in het onderzoek?

Het antwoord op de eerste vraag luidt dat het onderzoek eind februari is afgenomen. Volgens de pagina van de Rijksoverheid waar de landelijke schoolvakanties op staan was er toen vakantie in het zuiden. Echter staat het scholen vrij zich niet te houden aan deze data. Scholen in het zuiden hebben deze vakantie dan ook verplaatst naar de week van carnaval. Het onderzoek is dus in een week afgenomen dat er geen vakantie was.

De vraag over de kiss en ride stroke wordt nog verder uitgezocht. Nu lijkt het dat deze strook, die voor het station ligt en waar je een half uur mag parkeren, meegenomen is in het onderzoek. Indien dit het geval is, zal het effect hiervan worden onderzocht.

Na alle discussies rondom parkeren neigt de Deurnese VVD ernaar om strak in de discussie te gaan zitten. Er moeten wel hele bijzondere argumenten zijn om parkeren buiten het plan mogelijk te maken!

Lees hier de gehele beantwoording op de raadsvragen.