toekomstige pdv locatie
- 4 april 2023

Nieuwe locatie voor Perifere Detailhandel (PDV) Deurne

In april 2021 heeft de gemeenteraad van Deurne de Retailvisie vastgesteld. Hierin heeft de gemeenteraad de wens geuit perifere detailhandelvestigingen (PDV) in Deurne te willen concentreren op één locatie. Perifere detailhandelsvestigingen zijn winkels die moeilijk inpasbaar zijn in bestaande winkelgebieden omdat ze veel ruimte innemen, goed bereikbaar willen zijn en veel bevoorrading behoeven. Voorbeelden hiervan zijn winkels als tuincentra, woninginrichting en bouwmarkten. 

Het vinden van zo'n geschikte locatie is een behoorlijke zoektocht geweest en uiteindelijk is de locatie aan de Helmondsingel hierbij als meest geschikte locatie naar voren gekomen. 

Wij als “de Deurnese VVD” juichen dit plan sterk toe en willen graag uitleggen waarom. 

In het verleden zijn er keuzes gemaakt waardoor dit soort winkels nu te verspreid over Deurne zijn gevestigd, terwijl dit type bedrijven elkaar juist erg zouden kunnen versterken. Ook in het kader van de veiligheid is een concentratiegebied een betere keuze. Door de vaak volumineuze goederen is er veel (vracht)verkeer bij dergelijke bedrijven. Door deze te concentreren houden we onze wijken en het centrum vrij van deze vervoersbewegingen en zijn de ondernemers die zich op deze locatie willen vestigen ook betere bereikbaar. 

Een ander voordeel voor de ondernemers is natuurlijk de zichtlocatie (direct aan de N270). Hiermee kunnen ondernemers nog beter laten zien dat ze er zijn, en nu niet alleen voor de inwoners van Deurne. Hiermee wordt dan ook meteen een aanzuigende werking gerealiseerd voor ondernemers die nu misschien nog niet meteen over verhuizen hebben nagedacht. 

Hoewel er nog geen concrete plannen zijn is het goed denkbaar dat de locaties in eerste instantie gebruikt gaan worden door de Praxis en de Welkoop. Deze winkels liggen nu op een locatie waar al een woningbouw project gerealiseerd gaat worden. Dus met de verplaatsing van deze winkels is dit project weer een stapje dichter bij realisatie. En met de grote vraag naar woningen en de huidige beperkingen voor uitbreiden zal de zoektocht naar locaties voor extra woningbouw steeds moeilijker worden. Perifere detailhandel die nu nog in de woonwijken gevestigd zijn zouden potentieel bij kunnen dragen aan het deels oplossen van onze woningnood door zich te verplaatsen naar de nieuwe PDV locatie. 

De eerste stap is gezet, maar we zijn er nog lang niet. 

Met het voorkeursrecht op deze locatie is de eerste stap gezet. Hiermee wordt grondspeculatie tegengegaan. Niemand is verplicht zijn grond te verkopen, maar als men ervoor kiest, dan zal deze in eerste instantie aangeboden moeten worden aan de gemeente. Niet meer en niet minder. 

De volgende stap is een concreet haalbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt er gesproken met ondernemers, grondeigenaren, omwonenden maar ook de provincie. Er zal uiteindelijk ook een goede ontsluiting op de N270 gerealiseerd moeten worden. En natuurlijk zal het allemaal betaalbaar moeten zijn. 

De Deurnese VVD zal het vervolgtraject hiervan nauwlettend volgen en waar nodig ook onze inwoners betrekken bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Samen gaan we voor een beter Deurne 

Heeft u vragen op of aanmerkingen over dit nieuwe PDV plan? 

Laat het ons weten via info@vvd-deurne.nl en natuurlijk gaan we ook graag in gesprek met u.