College 2022-2026
- 4 mei 2022

Nieuwe coalitie gevormd

Witte rook! Sinds de verkiezingen van 16 maart zijn de politieke partijen van Deurne bezig geweest met het vormen van een coalitie. Dat is nu gelukt met de partijen DOE!, DeurneNU, PGP Deurne en de Deurnese VVD.

Persbericht

Inleiding

Zoals eerder al bekend is gemaakt zijn in goed overleg de afgelopen periode met alle politieke partijen in Deurne gesprekken gevoerd. DOE! heeft als winnaar van de verkiezingen de leiding gevoerd bij de gezamenlijke en individuele gesprekken. Bij deze gesprekken is met alle partijen onder andere afgesproken dat de gemeenteraad ook deze keer een breed gedragen raadsprogramma gaat opstellen. Verder vormen de partijen DOE!, DeurneNU, PGP Deurne (Progressief Akkoord-GroenLinks-PvdA) en VVD een brede coalitie. Hieronder informeren we u over het nieuw te vormen college van de gemeente Deurne.

Versterking van het college

Naar aanleiding van de gesprekken en zoals eerder al kenbaar is gemaakt zien alle politieke partijen grote opgaven waar de gemeente Deurne in de komende jaren voor staat. Denk bijvoorbeeld aan het goed aansluiten bij de zorgbehoefte, het verduurzamen van Deurne, het vormgeven aan de veranderingen in ons buitengebied en het blijvend verbeteren van de woon- en leefkwaliteit van onze inwoners. Om ervoor te zorgen dat al deze en vele andere opgaven de benodigde bestuurlijke aandacht krijgen, is het goed om het college te versterken met een extra wethouder. Het nieuwe college zal dus uit vier wethouders bestaan.

Kandidaat-wethouders en portefeuilleverdeling

Op verschillende momenten hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de vier coalitievormende partijen. Hoewel het zetelaantal van de vier coalitievormende partijen verschillend is, zijn de onderlinge verhoudingen zo dat we hebben afgesproken dat iedere partij één kandidaat-wethouder levert. Dit maakt dat er naast de huidige wethouders Marinus Biemans (DOE!) en Helm Verhees (DeurneNU) twee nieuwelingen worden voorgedragen door respectievelijk PGP Deurne en de VVD. PGP Deurne draagt Willy van den Berg voor en de VVD Tom Oomen als kandidaat-wethouder.

Hieronder leest u de portefeuilleverdeling per kandidaat-wethouder:

Tom Oomen (4e locoburgemeester)

· Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed

· Duurzaamheid

· Financiën

Marinus Biemans (1e locoburgemeester)

· Ruimtelijke Ordening (stedelijk en landelijk gebied)

· Wonen

· Economie & Arbeidsmarkt

Helm Verhees (2e locoburgemeester)

· Openbare Ruimte

· Mobiliteit

· Specifieke huisvestingsopgaven (Arbeidsmigranten, CPO, Wonen en zorg & alternatieve woonvormen)

Willy van den Berg (3e locoburgemeester)

· Zorg

· Kunst en Cultuur

· Onderwijs

Geplande installatie

Zoals inmiddels te doen gebruikelijk vindt er de komende periode een analyse plaats voorafgaand aan de installatie van de kandidaat-wethouders. De installatie van het nieuwe college is gepland op 31 mei 2022.

Reactie fractie

De VVD-fractie is zeer content met de uitkomst van de coalitievorming. Zeer zeker ook met de mooie uitdagende portefeuille die onze partij is toegekomen. Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed omdat we hier onlangs 10 miljoen voor hebben vrijgemaakt, maar helaas daar nog niet veel vooruitgang in hebben geboekt. Duurzaamheid omdat de opgave voor onze gemeente groot gaat zijn en het VVD-geluid in de vormgeving van ons gebied cruciaal gaat zijn. Financiën omdat wij als VVD als geen ander goed op de schatkist kunnen passen. Wij hebben als fractie veel energie om aan het werk te gaan met de opgaves waar Deurne voor staat!

Reactie Tom Oomen

Uiteraard ben ik enorm trots en blij dat de VVD weer gaat meedoen. We hebben de afgelopen 8 jaar met wethouder Marnix op zorg en financiën laten zien dat we een serieuze partij zijn die verantwoordelijkheid hoort te dragen, ook in Deurne. Dat we hier de komende 4 jaar mee door mogen gaan met deze mooie portefeuille is geweldig. Dat is een verdienste van iedereen die zich de afgelopen tijd in, voor, en na de campagne heeft ingezet voor de VVD.

Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan als wethouder van Deurne. Zodra het officieel is op 31 mei ga ik me volledig inzetten om van Deurne een NOG mooiere gemeente te maken!