Motie rekenkamer Deurne
- 7 juli 2019

Motie rekenkamer raadsbreed aanvaard!

Op initiatief van de VVD is afgelopen raadsvergadering de oproep om een rekenkamer in te stellen raadsbreed aanvaard én ingediend. Dit maakt deze tot een erg breed gedragen motie maakt, die wij als raad belangrijk achten voor Deurne. 

Wat is een rekenkamer? De leden van de rekenkamer oordelen over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad.

Minister Ollongren is bezig met een wetsvoorstel voor het verplichten van een onafhankelijke rekenkamer zoals veel gemeenten die al kennen. In Deurne is echter al jaren een rekenkamercommissie actief, bestaande uit raadsleden. De term actief dekt echter ook niet echt de lading, daar deze zogenaamd "slapende rekenkamercommissie" nog geen onderzoeken heeft verricht.

Niet wachten op een verplichting heeft 2 voordelen. Het eerste voordeel is simpel: we kunnen er direct mee aan de slag. De politiek staat erom bekend onvoorspelbaar te zijn, dus dit wetsvoorstel kan zomaar vertraging oplopen.
Het tweede voordeel is belangrijker en bepaalt mede wat voor rekenkamer Deurne zal krijgen. Bij een verplichting wordt snel gekeken naar de minimale eisen van het gegeven. Deze zijn algemeen van aard en voor elke gemeente hetzelfde. Wanneer we nu het initiatief nemen gaan we zelf nadenken over wat we verwachten van zo'n club. Deze eisen zijn mogelijk afwijkend van de toekomstige verplichting, maar dan ligt er wel een Deurnese basis. Deze kan dan, waar nodig, herzien worden om te voldoen aan de wetgeving.

Een raadsbreed ingediende motie is best speciaal en wij zijn er dan ook trots op dat deze raad op dergelijke belangrijke punten de handen ineenslaat en laat zien samen te strijden voor een beter Deurne!