Motie ‘pilot gratis parkeren tijdens decembermaand’
- 22 oktober 2015

Motie ‘pilot gratis parkeren tijdens decembermaand’

Afgelopen periode hebben wij veel signalen gekregen van de Deurnese ondernemers dat het water hen aan de lippen staat. De omzetten in de winkelbranche lopen terug en winkeliers zien hun klanten verdwijnen naar een online platform en naar omliggende gemeentes. De leegstand in Deurne neemt ernstige vormen aan en er moet iets gebeuren.

Fractievoorzitter Willeke van Rooij is in gesprek gegaan met een afvaardiging van de winkeliers en vastgoedeigenaren. Willeke van Rooij: ‘Het was een goed gesprek waarbij de afvaardiging gemotiveerd en goed beslagen ten ijs kwam. De belangen zijn helder, de nood is hoog en wij willen daar graag iets aan doen in het Deurnese.’

Op 28 september jl. heeft de commissie Wonen en Vastgoed gesproken over het herzien van het parkeerbeleid. Wethouder Verhees gaf aan dat dit een zorgvuldig proces moet zijn. Dat ondersteunen wij als VVD Deurne van harte maar snelheid is ook geboden. Met ons voorstel kan zowel de wethouder de zorgvuldigheid in acht nemen en met een goed onderbouwd plan komen en worden de ondernemers in het centrum tegemoet gekomen.

VVD Deurne heeft via een motie voorgesteld om gedurende de belangrijke maand december het betaald parkeren los te laten. Deze pilot, die van 1 december tot en met 31 december 2015 duurt, kan gebruikt worden voor input in het voorstel wat door de wethouder wordt voorbereid. Op deze manier hoopte VVD Deurne te bereiken dat er meer winkelend publiek naar het centrum van Deurne komt. Wij proberen de grenzen en beperkingen die er zijn zoveel mogelijk weg te halen, dat is een belangrijk uitgangspunt van onze idealen.

Willeke van Rooij zei tijdens de raadsvergadering van 13 oktober jl. het volgende: ‘Wij vinden dat de nood zo hoog is dat wij actie moeten ondernemen. De politiek heeft vaak veel tijd nodig om een zorgvuldig besluit te nemen. Deze pilot komt tegemoet aan de snelheid die van ons wordt gevraagd en tevens kunnen de bevindingen en uitkomsten meegenomen worden in het definitieve voorstel. Overigens is het niet zo dat wij van mening zijn dat met het loslaten van het betaald parkeren de omzetten van de winkeliers ineens extreem stijgen. Het is een stimulans van de lokale economie, maar uiteindelijk moeten de winkeliers en ondernemers zelf een succes maken van hun bedrijf.’

Het CDA Deurne steunde de motie en heeft deze ook mee ingediend. De overige fracties wilden niet meedenken in deze pilot


Delen
Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!