De Smeltkroes Liessel
- 24 december 2018

Minder OZB voor clubhuizen verenigingen

Tijdens de raadsvergadering van 18 december heeft de de Deurnese VVD een oproep gedaan aan het College om de OZB voor verenigingen te verlagen. Nieuwe landelijke regels maken het mogelijk om voor sportclubs, muziekverenigingen, dorpshuizen en andere instanties met een maatschappelijke functie een langer ozb-tarief te laten hanteren.

Het huidige beleid is een straf voor goede initiatieven en verduurzaming. "Een vereniging die zijn clubhuis duurzaam verbouwt met zonnepanelen stijgt in de WOZ waarde, daardoor moeten verenigingen zelfs meer OZB betalen. Goed gedrag wordt dus bestraft", aldus fractievoorzitter Ruud Berkers.

Het College gaat de komende periode een voorstel uitwerken op welke manier de verenigingen ondersteund kunnen worden. Daar worden doelstelling aan gekoppeld  om duurzaamheid te belonen en verenigingen op lange termijn met minder structurele kosten op te zadelen.


Delen