Zorg in Deurne
- 22 februari 2018

Marnix zijn droom voor Deurne

Dat de hele gemeente werkt zoals de zorg in Deurne georganiseerd is, dat is mijn droom voor Deurne. In overleg met de inwoners van Deurne, gebruik makend van ieders deskundigheid, tot de beste plannen komen.

Ik wil jullie meenemen in wat er de afgelopen jaren allemaal is veranderd in de zorg in Deurne. In 2013 stonden we aan de vooravond van de grootste veranderingen in de zorg sinds jaren. De gemeente ging er grote taken op het gebied van WMO, jeugdzorg en werk bij krijgen. Ik vond dat hèt moment om op politiek vlak echt iets te kunnen betekenen. Eindelijk hadden we de kans om de zorg dichterbij mensen te brengen, met maatwerk, door de luisteren wat echt nodig is.

En zo kwam het dat ik politiek actief werd bij de VVD in Deurne. Ik trof een zeer ambitieuze club mensen die vanuit de oppositie keihard streden om het beste voor Deurne te doen.

Mijn eerste onderwerp was Peel 6.1. Ik begreep er niks van. Hoe kon het nou een goed idee zijn om de zorg weg te halen uit Deurne? Was het niet juist de bedoeling om de zorg dichterbij te brengen? Alles in mij zei dat dit niet klopte. Niemand luisterde. En zo waren wij de enigen die tegen Peel 6.1 stemden.

Na de verkiezingen in 2014 werd ik wethouder zorg. Ik stelde mezelf twee doelen: de zorg moet terug naar Deurne en we moeten het beter doen dan de rest van Nederland!

De door VVD Deurne gedane voorspellingen wat betreft Peel 6.1 kwamen helaas allemaal uit. De bureaucratie groeide, de kosten stegen en uiteindelijk trok Helmond de stekker eruit. Het doek viel voor Peel 6.1.

Nu kon ik mijn dromen voor Deurne helemaal waarmaken. We hebben een zorgvleugel in het gemeentehuis gerealiseerd waar iedereen zo binnen kan lopen. Waar opvoedondersteuners, WMO-consulenten en wijkwerkers samen actief zijn. Een totaalaanbod van zorg door mensen met maar een doel: de beste zorg voor onze inwoners leveren!  

Goede ideeën worden niet op kantoor verzonnen, inspiratie komt uit de samenleving. Ik heb tientallen huisbezoeken gedaan, met mensen persoonlijk gepraat over waar ze tegenaan lopen in de zorg. We hebben samen naar oplossingen gezocht. Daar ben ik mee aan de slag gegaan.

Dat heeft ervoor gezorgd dat wij op het gebied van mantelzorg speciale regelingen hebben bedacht, dat we begeleiders hebben ingezet om kinderen te helpen als ze 18 jaar worden en dat we vooroplopen in de aanpak van vechtscheidingen.

Vorige week stelde de raad unaniem en met grote complimenten het nieuwe beleidsplan zorg vast. Een plan waarmee we in Nederland vooroplopen. We gaan meten wat echt werkt. We zorgen ervoor dat je op één plek terecht kan voor passende ondersteuning. Ben je ziek en heb je schulden? Dan doe je aan één je verhaal en zoeken we naar een oplossing voor beide problemen.

Een plan dat we samen gemaakt hebben. Adviesraden, politici, zorgvragers en zorgverleners, medewerkers en ervaringsdeskundigen hebben allemaal meegedacht.

Samenwerken. Dichtbij mensen. Maatwerk. Luisteren naar wat echt nodig is. Laten we dit in de toekomst doortrekken naar de hele gemeentelijke organisatie. Dat is wat we willen!

Lijsttrekker Marnix, VVD Deurne DURFT!