Mark Rutte in Deurne
- 13 november 2019

Mark Rutte morgen in Deurne!

Nederland kampt met een stikstof-probleem, dat zal niemand ontgaan zijn. Morgen (14 nov) komen Tweede Kamerleden van de VVD Helma Lodders, Mark Harbers, Chantal Nijkerken-de Haan en Bas van ’t Wout naar Deurne voor een bijeenkomst over stikstof. Hier is een extra gast aan toegevoegd.

Zojuist is namelijk bekend gemaakt welke maatregelen het kabinet gaat nemen om op korte termijn de bouw van woningen los te trekken. Deze maatregelen zijn onder andere:

- 100 km per uur overdag, 130 km per uur tussen 19.00 en 06.00 uur.

- Er komt een noodwet voor aantal grote projecten die belangrijk zijn voor onze veiligheid, zoals kustversterking.

- Ter compensatie voor projecten van nationaal belang die doorgaan, wordt 250 miljoen euro uitgetrokken voor extra maatregelen voor natuurbescherming.

- Er komt een herschikking van de natuurgebieden. Dat kan betekenen dat Natura2000-gebieden worden samengevoegd.

- Het veevoer voor koeien wordt aangepast, zodat de dieren minder stikstof uitscheiden.

Gezien de omvang en gevolgen van deze gepresenteerde maatregelen zal tevens Mark Rutte bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Rutte zal hier ook ingaan op het pakket aan maatregelen.

VOL! Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.


Delen